Ngày 6/12: Đường dây nóng bảo vệ trẻ em 111 đi vào hoạt động

Tổng đài điện thoại bảo vệ trẻ em 111 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý, tiếp nhận thông báo, tố giác từ cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân qua điện thoại.

Tổng đài sẽ hoạt động 24 giờ mỗi ngày, không thu phí viễn thông và phí tư vấn đối với người gọi đến.

(ảnh minh họa)

Đây là đường dây khẩn cấp có trách nhiệm liên hệ để kiểm tra thông tin tố giác ban đầu, những thông tin về trẻ có nguy cơ bị xâm hại sẽ được chuyển tới các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền, chức năng bảo vệ trẻ em; đồng thời có trách nhiệm hỗ trợ người làm công tác trẻ em cấp xã trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi.

Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 được nâng cấp từ Đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567 đã hoạt động hơn 13 năm qua và tiếp nhận hơn 2,5 triệu cuộc gọi về các vấn đề liên quan tới trẻ em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *