Nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại Phú Tân

Xã Nguyễn Việt Khái, một trong những địa phương trên địa bàn huyện Phú Tân, được Thanh tra tỉnh chỉ rõ là để xảy ra trường hợp đất công bị lấn chiếm.

Số liệu kiểm kê và kế hoạch sử dụng đất lệch xa hàng trăm hécta

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, qua thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai trên địa bàn cho thấy việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) trễ thời gian theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 187/BTNMT-TCQLĐĐ, ngày 21/1/2015 về điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch SDĐ và Công văn số 2951/UBND-NĐ, ngày 10/6/2015 của UBND tỉnh Cà Mau về điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2020 và lập kế hoạch SDĐ cấp tỉnh, huyện.

Một số chỉ tiêu chưa đạt được theo kế hoạch SDĐ đã được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt; một số chỉ tiêu kế hoạch SDĐ đến năm 2017 có sự chênh lệch tương đối lớn so với hiện trạng sử dụng đất năm 2017.

Quá trình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh Cà Mau ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích SDĐ và mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017, năm 2018, năm 2019 và danh mục công trình dự án các năm trước được phép chuyển tiếp và công trình dự án do các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn xác định, nhưng đến cuối năm 2019 vẫn còn 5 danh mục công trình dự án chưa triển khai thực hiện.

“Dự báo nhu cầu SDĐ của các ngành, địa phương chưa thật sự chính xác; kế hoạch SDĐ hàng năm chưa thật sự thống nhất, chưa sát với thực tế, chưa xác định nhu cầu SDĐ phù hợp với quy mô công trình, dự án”, Kết luận Thanh tra nêu rõ.

Diện tích theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 có sự chênh lệch tương đối lớn so với diện tích theo kế hoạch SDĐ năm 2019, gồm: đất nông nghiệp giảm 249,8ha, đất phi nông nghiệp giảm 18,3ha và đất chưa sử dụng tăng 508,6ha.

Trên 26ha đất công sử dụng trái quy định và bị lấn chiếm

Việc quản lý, sử dụng đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn cũng để xảy ra nhiều sai phạm, khi cho thuê, mượn trái quy định và bị lấn chiếm với tổng diện tích 26,05ha.

Cụ thể, đất công (do UBND cấp xã quản lý) cho thuê, cho mượn trái quy định 22 khu đất, thửa đất với tổng diện tích 5,92ha (thị trấn Cái Đôi Vàm 8 khu, xã Phú Mỹ 1 khu, xã Phú Tân 5 khu, xã Phú Thuận 4 khu, xã Tân Hải 1 khu, xã Tân Hưng Tây 1 khu, xã Việt Thắng 2 khu).

Đất công để bị lấn chiếm 35 khu đất, thửa đất với tổng diện tích 20,13ha (thị trấn Cái Đôi Vàm 4 khu, xã Nguyễn Việt Khái 1 khu, xã Phú Tân 13 khu, xã Rạch Chèo 8 khu, xã Tân Hải 6 khu, xã Tân Hưng Tây có 3 khu).

Việc cho thuê, cho mượn, lấn chiếm trái pháp luật ở các xã, thị trấn đã xảy ra thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Qua kiểm tra thực tế, tại xã Việt Thắng có 2 khu đất của Trường Tiểu học Việt Thắng 1 (diện tích 1.837,5m²) và Trường THCS Việt Thắng (diện tích 2.215,3m²) được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ năm 2007. Năm 2008, cả 2 trường dời về địa điểm mới, nhưng không làm thủ tục đề nghị UBND tỉnh quyết định thu hồi đất. Năm 2009, UBND xã tự phân ra được 53 nền nhà và ký hợp đồng cho hộ dân thuê, là sai thẩm quyền quy định tại Điều 59 của Luật Đất đai năm 2013.

Tại thị trấn Cái Đôi Vàm, UBND thị trấn giao đất khi chưa có ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền 3 khu đất với tổng diện tích 8.942,8m² (giao cho 134 hộ dân), vi phạm khoản 2, Điều 59 của Luật Đất đai năm 2013. Trách nhiệm này thuộc về ông Trần Văn Kỉnh, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn (nay đã nghỉ hưu). Ngoài ra, UBND thị trấn còn cho thuê đất sai thẩm quyền 3 trường hợp, diện tích 645m²; tuy nhiên, UBND thị trấn đã có thông báo chấm dứt hợp đồng đối với 3 hộ này.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện Phú Tân tiến hành kiểm tra, rà soát lại việc quản lý, giao đất, cho thuê đất, lấn chiếm đất công…, có biện pháp xử lý những trường hợp giao đất, cho thuê đất không đúng thẩm quyền và lấn chiếm đất công…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *