Nhiều trí thức trẻ chưa nhận được trợ cấp thôi việc

Theo đó, hiện tại trên địa bàn tỉnh có 44 trí thức trẻ được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc với lý do, các trí thức trẻ đã hết thời gian công tác ở xã, thị trấn. Được biết, thời gian công tác hợp đồng đối với các trí thức trẻ là 5 năm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các trí thức trẻ vẫn chưa nhận được số trợ cấp này.

Nội dung Tờ trình nêu rõ, tại khoản 3, Kết luận số 157-KL/TU ngày 5/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, chỉ đạo đối với trí thức trẻ sau khi kết thúc Đề án số 01, thì công chức không trúng tuyển và trí thức trẻ hiện đang công tác, qua đánh giá, xếp loại có 2 năm liên tục hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc một năm không hoàn thành nhiệm vụ thì chấm dứt hợp đồng lao động.

“Khoản 5, Điều 1, Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND tỉnh quy định, sau 5 năm, nếu trí thức trẻ không được bố trí vào các chức danh cán bộ chuyên trách hoặc không được tuyển dụng làm công chức cấp xã thì chấm dứt hợp đồng lao động và được hưởng trợ cấp bằng 1 tháng lương hiện hưởng/năm công tác”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *