Nợ hơn 90 tỷ đồng, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau bị kiểm tra tài chính

Việc kiểm tra theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, tại Thông báo số 260/TB-VP ngày 23/3/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng giao Sở Tài chính phối hợp cùng Sở Y tế kiểm tra công tác tài chính, quyết toán, nợ tồn đọng tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, đề xuất phương án giải quyết theo tinh thần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 4/2018.

Theo kết luận kiểm tra Sở Y tế, từ năm 2011 đến cuối tháng 9/2016, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau nợ tạm ứng trước tăng thu nhập, phúc lợi, khen thưởng cho cán bộ công nhân viên hơn 14 tỷ đồng.

Trước đó, qua kiểm tra của Sở Y tế, tính đến cuối tháng 9/2016, tổng số nợ mà Bệnh viện Đa khoa Cà Mau phải trả là 92 tỷ đồng, gồm tiền nợ đối tác là các công ty dược, nợ tạm ứng trước tăng thu nhập, phúc lợi, khen thưởng cho cán bộ công nhân viên, nợ tiền sửa chữa máy CT Scan, nợ tạm ứng Bảo hiểm xã hội…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *