Phấn đấu đến cuối năm 2018 cơ bản giải quyết dứt điểm hộ nghèo và cận nghèo trong diện chính sách

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quốc Tuấn tặng quà cho gia đình chính sách ở xã Phú Hưng, nhân lễ bàn giao Nhà tình nghĩa.

Huyện Cái Nước đã chủ động triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa, trung bình hàng năm vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 1,5 tỷ đồng để xây dựng Nhà tình nghĩa cho đối tượng có công. Với cách làm này, tính đến nay đã có hơn 1.000 căn Nhà tình nghĩa được trao tặng cho hộ gia đình chính sách nghèo.

Bên cạnh đó, ngoài việc nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, Huyện ủy còn chủ trương phân công các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và ban, ngành huyện nhận giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn bằng cách hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật, giúp họ sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng, đến cuối năm 2015, huyện Cái Nước đã cơ bản đạt được mục tiêu xóa hộ nghèo trong diện chính sách.

Tuy nhiên, qua kết quả điều tra hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, cùng với số hộ nghèo trong huyện tăng lên, số hộ nghèo trong diện chính sách cũng tăng. Hiện tại, huyện còn 14 hộ nghèo và 17 hộ nghèo trong diện chính sách, do thiếu hụt một trong 10 tiêu chí tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục phân công các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhận giúp đỡ các hộ nghèo và cận nghèo nêu trên, quyết tâm bằng mọi giải pháp đến cuối năm 2018 cơ bản giải quyết dứt điểm hộ nghèo và cận nghèo trong diện chính sách.

Để thực hiện đạt mục tiêu này, địa phương xác định giải pháp là tiến hành điều tra phân loại hộ nghèo và cận nghèo thành hai nhóm đối tượng. Đối với hộ nghèo và cận nghèo có sức khỏe, có tư liệu sản xuất thì phân công cán bộ, đảng viên và các ngành hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật và mô hình sản xuất để nâng cao thu nhập. Đối với những hộ có lao động nhưng thiếu tư liệu sản xuất, sẽ xem xét cho mượn đất sản xuất và tạo việc làm. Còn những trường hợp đặc biệt khó khăn do già yếu không thể lao động được, huyện sẽ xem xét đưa vào diện bảo trợ xã hội để giúp đỡ.

“Việc xóa nghèo trong diện chính sách, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, xem đây là mục tiêu hành động của Đảng bộ huyện trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thực hiện mục tiêu xóa nghèo, giảm nghèo bền vững đến năm 2020”, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Huỳnh Quốc Việt quyết tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *