Phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Nhiều kết quả quan trọng

Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” do Thủ tướng Chính phủ phát động là phong trào mang tính thiết thực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Được đánh giá có điểm xuất phát thấp, nhưng Cà Mau bằng quyết tâm đã huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện. Vượt qua mọi khó khăn, đến nay, toàn tỉnh có 29 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ hơn 35%, có 35 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, chiếm tỷ lệ hơn 42%, 18 xã đạt từ 6 – 9 tiêu chí, chiếm gần 22%, không còn xã đạt dưới 6 tiêu chí. Đến tháng 10/2018, tổng số tiêu chí đạt được trong tỉnh là 1.022 tiêu chí, bình quân 12,5 tiêu chí/xã. Trong giai đoạn từ năm (2016 – 2018), tỉnh Cà Mau huy động nguồn lực xây dựng NTM là 5.277.789 triệu đồng.

Theo đó, về tiêu chí giao thông, đã có 81/82 xã có đường ô tô về tới trung tâm xã. 100% ấp có điện lưới quốc gia sử dụng, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn chiếm 98,93%. Có 119/414 trường đạt chuẩn Quốc gia. Các hoạt động cho người dân vùng nông thôn được chú trọng, tạo sân chơi lành mạnh, khơi dậy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao, góp phần hạn chế tệ nạn xã hội và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho người dân, 8/9 huyện đã xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm Văn hóa thể thao cấp huyện…

Diện mạo nông thôn ngày càng được khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, môi trường sinh thái được bảo vệ, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Điều đáng mừng nhất hiện nay là các cấp từ tỉnh tới huyện luôn quan tâm, sâu sát Chương trình xây dựng NTM, ưu tiên hàng đầu. Với cán bộ, người dân, giờ đây xem xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt tại mỗi địa phương. Xây dựng thành công nhiều mô hình hay của các cấp hội đã sự lan tỏa thực sự, với không khí thi đua sôi nổi giữa các cấp các ngành, chuyển biến tích cực của cả cộng đồng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 6 từ trái sang) trao bằng khen cho 21 tập thể và 29 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong tham gia, vận động thực hiện phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

Xuất hiện nhiều cách làm hay

Là địa phương có nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện và phối hợp thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia thực hiện có hiệu quả; huyện Phú Tân trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM. Đến nay huyện đã có 4/8 xã đạt chuẩn NTM.

Trong bài tham luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân, ông Trần Minh Huyện xác định: “NTM là một hành trình chứ không phải là đích đến”, nên phải quyết tâm làm, vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm, phấn đấu không nghỉ ngơi và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy sức mạnh chung sức, đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân.

Ban đầu, chủ trương xây dựng NTM còn khá xa lạ với người dân, thậm chí nhiều cán bộ, đảng viên cũng chưa nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa của chương trình này. Thế nhưng bằng sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, đã phần nào thay đổi được suy nghĩ cũng như cách làm của bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Từ đó trở thành những tuyên truyền viên đắc lực cho phong trào, mang lại hiệu quả cao.

Ông Huyện chia sẻ, huyện Phú Tân đã xác định công tác chỉ đạo điều hành là yếu tố then chốt. Xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, rõ về nội dung, nhiệm vụ phải thực hiện, rõ về phương thức, biện pháp, cách thức thực hiện, rõ về kết quả đạt được do mình tạo ra. Theo đó, huyện phân công cán bộ huyện xuống xã, xuống ấp chỉ đạo xây dựng NTM với phương châm 3 cùng “cùng ăn, cùng ở và cùng làm”. Định kỳ 2 tuần, mỗi ấp sơ kết rút kinh nghiệm 1 lần, khắc phục những hạn chế, những mặt chưa làm được.

Xuất hiện nhiều điển hình về sản xuất kinh doanh giỏi là điều kiện thuận lợi để đóng góp vào các chương trình mục tiêu tại địa phương.

Song song đó, ưu tiên hàng đầu về phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo, nhân rộng các mô hình đa cây đa con. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua, đảm bảo phong trào đến từng người dân, đến từng xóm ấp. Thực hiện phương châm “dễ làm trước, khó làm sau” phân chia nhiều nội dung nhỏ, những tiêu chí nào không cần vốn, địa phương thực hiện trước; đẩy mạnh phong trào hiến đất làm lộ giao thông nông thôn, xây dựng trường học, trụ sở văn hóa ấp…

Chia sẻ cách làm của các cấp hội, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Lê Dũng chia sẻ: “Xây dựng NTM phải hướng về sự hài lòng của người dân, nâng cao được cuộc sống người dân, quan tâm đến nhà ở và thu nhập cho người dân. Nếu người dân còn khó khăn thì không thể đóng góp xây dựng NTM được. Thời gian qua, các cấp MTTQ phối hợp với các sở, ngành xây dựng nhiều mô hình kinh tế nhằm nâng cao đời sống cho người dân. Từng bước xóa bỏ ý thức trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn cách hỗ trợ nhân dân thoát nghèo bền vững, đây là nhiệm vụ trọng tâm phục vụ cho Chương trình xây dựng NTM. Giao cho mỗi đoàn thể của ấp hỗ trợ thấp nhất là 1 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo. Đến nay, đã có 4.700 hộ được hỗ trợ qua 5 đoàn thể của các ấp. Cách làm này sẽ được triển khai nhân rộng trong những năm tiếp theo”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Văn Sử nhấn mạnh Chương trình mục tiêu Quốc gia là cuộc vận động lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Việc thực hiện phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng NTM” là nhiệm vụ trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước. Chính vì thế, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm, đoàn kết chung sức, đồng lòng ra sức thi đua thực hiện Chương trình xây dựng NTM, nhằm tạo chuyển biến thực sự đối với khu vực nông thôn, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *