Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Huyện thực hiện tốt công tác hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách. Ảnh: Một căn nhà tình nghĩa đang được xây dựng.

Những năm qua, công tác Đền ơn đáp nghĩa được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Tân quan tâm thực hiện. Ngoài hỗ trợ về vật chất, như: Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở, chăm lo đời sống, sức khỏe, tạo điều kiện để các gia đình chính sách phát triển kinh tế gia đình, huyện còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, tổ chức nhiều hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Ngoài ra, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng; đẩy mạnh công tác xã hội hóa phong trào đền ơn đáp nghĩa, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn. Đền ơn đáp nghĩa đã trở thành một phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp… tham gia, với các hoạt động: Phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng mới và sửa chữa Nhà tình nghĩa, nhà ở cho người có công; trợ cấp, hỗ trợ thường xuyên các gia đình chính sách…

Bên cạnh đó, bằng các nguồn kinh phí từ ngân sách các cấp và đóng góp của nhân dân, địa phương đã nâng cấp hàng trăm mộ liệt sĩ lẻ; chỉnh trang nhà bia ghi danh, đền thờ liệt sĩ ngày một khang trang hơn… Tổng trị giá các hoạt động tình nghĩa nhiều năm qua lên đến hàng trăm tỷ đồng, đem lại điều kiện sống ngày càng tốt hơn cho các gia đình chính sách, người có công.

Tuy nhiên, hiện nay, việc thực hiện đầy đủ, kịp thời những chính sách dành cho người có công còn bất cập; đôi khi còn chậm trong việc hoàn chỉnh hồ sơ người có công, hồ sơ xét duyệt hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách… Và vẫn còn đó những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công còn nhiều khó khăn trong cuộc sống; những liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, xác định danh tính.

Cách đây 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xuất, được Đảng, Nhà nước quyết định chọn ngày 27/7 là Ngày Thương binh toàn quốc. Từ đó, hàng năm cứ đến ngày 27/7, Người đều gửi thư thăm hỏi, động viên, nhắc nhở mọi người phải biết ơn và hết lòng giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ. Thấm nhuần và phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm sâu sắc công tác đền ơn đáp nghĩa, ghi nhớ, tôn vinh công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công và gia đình chính sách tiếp tục được hoàn thiện và thực hiện có kết quả. Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” ngày càng phát triển sâu rộng, có hiệu quả thiết thực, đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống của nhân dân.

Hiện nay, công tác Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn không chỉ là tình cảm, mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng và toàn xã hội. Đảng và chính quyền phải luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của các thế hệ đối với liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Sự cống hiến, hy sinh của họ cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân là vô giá, không chỉ cho hôm nay mà cho muôn đời con cháu mai sau. Chính vì vậy, đền ơn đáp nghĩa và việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công là nghĩa vụ, trách nhiệm và niềm vinh dự của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Thực hiện tốt công tác này không chỉ phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, mà còn củng cố niềm tin vững chắc vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, chính trị, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *