Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

Anh Ngô Minh Trung, Bí thư Huyện Đoàn Cái Nước cho biết, với chủ đề “Thanh niên tình nguyện”, Tháng Thanh niên năm nay, Ban Thường vụ Huyện Đoàn sẽ tập trung chỉ đạo cho các Đoàn cơ sở triển khai thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, không chạy theo phong trào, không phô trương hình thức; nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục truyền thống, gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo việc làm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên và thanh thiếu nhi.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Nước, đánh trống phát động ra quân Tháng Thanh niên năm 2018.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn chọn xã Thạnh Phú để tập trung chỉ đạo thực hiện công trình Thanh niên cùng chung tay với Đảng ủy, UBND xã thực hiện mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới năm 2018; đồng thời chỉ đạo cho Đoàn ủy thị trấn Cái Nước đảm nhận thực hiện công trình “Sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn”. Ngoài công trình trọng điểm của huyện, phấn đấu mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất một công trình và 5 phần việc cụ thể gắn với tình hình thực tế của địa phương: Xây dựng tuyến đường kiểu mẫu; vận động nhân dân sửa chữa lộ nông thôn, kè chắn chống sạt lở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ giúp đỡ gia đình chính sách… Các công trình, phần việc phải quy tụ được sức mạnh của cộng đồng cùng tham gia, để các công trình, phần việc tạo được dấu ấn của Đoàn Thanh niên và mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện Đoàn sẽ tranh thủ nguồn vốn khoa học công nghệ và các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thanh niên thực hiện và nhân rộng mô hình kinh tế, giúp thanh niên lập thân lập nghiệp; hỗ trợ học sinh nghèo trong học tập.

Đoàn Thanh niên xã Thạnh Phú đảm nhận sửa chữa lộ nông thôn tại ấp Sở Tại.

Theo kế hoạch, Tháng Thanh niên năm 2018, Đoàn bộ huyện Cái Nước sẽ triển khai thực hiện 4 cao điểm trong tháng 3, gắn với 4 chủ đề trọng tâm: Tuần thứ nhất, hoạt động tình nguyện “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; tuần thứ hai, thanh niên tình nguyện “Vì môi trường xanh”; tuần thứ ba, thanh niên tình nguyện “Với công tác an sinh xã hội”; tuần thứ tư, “Mừng sinh nhật Đoàn 26/3”.

Ngày 6/3, Huyện đoàn Cái Nước chọn xã Thạnh Phú làm điểm ra quân Tháng Thanh niên, ngay sau đó các cơ sở Đoàn trong huyện đã đồng loạt ra quân đảm nhận các công trình, phần việc với khí thế khẩn trương, sôi nổi và trách nhiệm.

Phát biểu với tuổi trẻ huyện Cái Nước trong buổi lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2018, Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Nước – Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên của huyện đề nghị: Đoàn bộ và tuổi trẻ trong huyện phải phát huy cao độ vai trò xung kích, tình nguyện, đảm nhận những công trình phần việc hết sức cụ thể, trọng điểm nhằm chung tay thực hiện có hiệu quả mục tiêu trọng tâm của Huyện ủy năm 2018 là xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Qua đó tạo tiền đề và dấu ấn tốt đẹp của Tháng Thanh niên để nhân rộng phong trào trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *