Quyết định bị “tuýt còi” vẫn được niêm yết công khai

Quyết định số 109/QĐ-BQL ngày 4/9/2020 do ông Nguyễn Minh Ái, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế ký ban hành, dù đã được UBND tỉnh đề nghị thu hồi, hủy bỏ từ tháng 9 vì trái quy định, tuy nhiên đến nay vẫn hiện diện trên Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Như Đất Mũi Online đưa tin, trước đó UBND tỉnh có văn bản “tuýt còi” Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc ban hành Quyết định số 109/QĐ-BQL ngày 4/9/2020 Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai tại KKT Năm Căn (huyện Năm Căn).

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lâm Văn Bi chỉ đạo Ban Quản lý KKT thu hồi và hủy bỏ Quyết định 109 nói trên.

Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý KKT đánh giá thực trạng về khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý về đất đai tại KKT Năm Căn, nếu có; báo cáo tổng kết, đánh giá thực tiễn. Trên cơ sở đó có đủ các yếu tố để khẳng định sự cần thiết phải ban hành văn bản, để đưa ra giải pháp thi hành tại khoản 3, Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trưởng ban Quản lý KKT rút kinh nghiệm, báo cáo đề xuất trước ngày 9/10.

Được biết, Quyết định số 109 của Ban Quản lý KKT quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai tại KKT Năm Căn (huyện Năm Căn) có 4 Chương, 18 Điều.

Tại văn bản số 1628 do ông Phạm Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Tư pháp ký ngày 25/9, khẳng định Quyết định 109 là văn bản chứa nội dung quy phạm pháp luật nhưng được ban hành bằng hình thức cá biệt thuộc thẩm quyền của Trưởng ban Quản lý KKT là trái quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *