Quyết tâm cải thiện chỉ số tính minh bạch

Nhận diện đúng về vai trò tính minh bạch

Việc công bố và minh bạch thông tin liên quan đến quy hoạch, khung giá đất, thủ tục hành chính (TTHC), các chính sách có liên quan đến việc cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự án đầu tư, đấu thầu, tài chính tín dụng… là tiền đề tạo sự công bằng, tính kịp thời trong việc tiếp cận thông tin, tính chủ động, năng động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Thực tế cho thấy: Muốn tiếp cận thông tin về chủ trương có liên quan đến lĩnh vực đầu tư thông qua việc phê duyệt các dự án, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, chính sách tài chính, tiền tệ… của một địa phương không phải dễ dàng. Có không ít trường hợp, để có được những thông tin có giá trị, DN phải thực hiện qua nhiều đường phi chính thống. Điều này sẽ tạo ra sự bất bình đẳng, thiếu tính cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các thành phần kinh tế.

Chính vì lẽ đó mà PCI đưa Chỉ số thành phần về tính minh bạch và tiếp cận thông tin để xem xét đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chỉ số thành phần này đo lường khả năng tiếp cận các kế hoạch, các văn bản pháp lý cần thiết cho hoạt động kinh doanh của DN, xác định tính công bằng trong quá trình tiếp cận thông tin, con đường hình thành và hình thức tiếp cận để xác định tính minh bạch, việc tiếp nhận thông tin: Thông qua việc các cơ quan nhà nước tham khảo ý kiến của DN, tự tiên liệu và dự báo chính sách mới sẽ ban hành, tiếp cận trên trang web tỉnh, hội nghị…

Chỉ số này hướng tới việc xác định sự thông thoáng, minh bạch hay không minh bạch các thông tin, xác định con đường tiếp cận để phục vụ quá trình hoạt động kinh doanh của DN. Đây là tiền đề mở ra ý tưởng và những cơ hội trong kinh doanh để hoạch định chính sách, chiến lược kinh doanh và trình tự, thủ tục thực hiện. Việc đo lường mức độ dễ dàng hoặc tiếp cận thông tin và xác định con đường tiếp cận sẽ nói lên rất nhiều điều cần được quan tâm.

Tất cả các thủ tục hành chính đều được công bố công khai, kịp thời là việc mà tỉnh Cà Mau đã và đang thực hiện.

Vì vậy, cơ cấu thành phần chỉ số này cũng đã đánh giá khá toàn diện bởi các bộ phận hợp thành của chúng, đòi hỏi chúng ta nhận thức đúng để có hành động thiết thực. Theo đó, chính quyền các cấp cần xác định đúng ý nghĩa và tầm quan trọng và xác định trách nhiệm trong minh bạch thông tin có liên quan đến TTHC, chủ trương đầu tư, các dự án, chính sách về tài chính, tín dụng, thuế… Đây chính là điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và là nghĩa vụ của mỗi cấp chính quyền.

Nhiều giải pháp để nâng cao điểm số tính minh bạch

Năm 2017, tỉnh có 8/10 chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2016 và thấp hơn điểm trung vị cả nước. Theo đó, tính minh bạch là một trong nhiều chỉ số thành phần giảm điểm ấy. Giữ một vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cũng đã có ý kiến chỉ đạo, giao nhiều nhiệm vụ quan trọng để cải thiện điểm số ở chỉ số này.

Theo đó, thời gian tới cần nâng cao chất lượng độ mở của Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố thông qua công tác thường xuyên cập nhật, công khai 100% TTHC, phí và lệ phí, các tài liệu quy hoạch, kế hoạch, tài liệu pháp lý, tài liệu ngân sách theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử thành phần theo hướng giúp DN, nhà đầu tư dễ tiếp cận.

Tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động thường xuyên chuyên mục trao đổi hỏi đáp với DN, nhà đầu tư, đảm bảo trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý và phối hợp xử lý kịp thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, nhà đầu tư.

Hiệp hội DN, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản và các hội hành nghề khác có liên quan tích cực tham gia xây dựng và phản biện các chính sách của tỉnh. Nâng cao chất lượng hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các DN, tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của đội ngũ doanh nhân đến cơ quan có thẩm quyền để có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *