Sẽ thu hồi giấy ủy quyền không phù hợp của Kho bạc Nhà nước tỉnh

Giấy ủy quyền của Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau hiện tại không có cơ sở pháp lý.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo giải trình, làm rõ những điều bất hợp lý liên quan đến giấy ủy quyền thu tiền phạt vi phạm hành chính của Kho bạc Nhà nước Cà Mau cho ông Huỳnh Vũ Phong (Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Cà Mau) được nêu tại báo cáo của tổ kiểm tra xác minh thông tin báo chí trước đây.

Mới đây, Sở Tư pháp đã có buổi làm việc với các bên có liên quan. Theo đó, đã đi đến thống nhất sẽ đề xuất trình Chủ tịch UBND tỉnh về việc thu hồi giấy ủy quyền không phù hợp của Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Cụ thể, tại Giấy ủy quyền số 7 của Kho bạc Nhà nước tỉnh ngày 1/1/2017, đã căn cứ vào Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, ngày 19/7/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Thông tư số 153/2013/TT- BTC, ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt.

Sau khi xem xét lại thì nội dung các văn bản quy phạm pháp luật này không có bất cứ điều khoản nào quy định về thẩm quyền, trình tự, hình thức về việc ủy quyền thu tiền xử phạt vi phạm hành chính.

Thêm vào đó, theo Kho bạc Nhà nước tỉnh cho rằng giấy ủy quyền trên được ban hành là đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định tại Công văn số 4235 – TC/KBNN, ngày 27/11/1997 của Kho bạc Nhà nước.

Tuy nhiên, qua đối chiếu với các quy định hiện hành thì công văn trên đã không còn hiệu lực. Bởi lẽ, Công văn số 4232 được ban hành dựa trên Thông tư số 63 – TC/CSTC, ngày 11/9/1997 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi một số quy định về việc tổ chức thu, quản lý biên lai thu tiền phạt hành chính của Thông tư số 52/TC/CSTC, ngày 12/9/1996 của Bộ này. Các thông tư này lại dựa trên quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995. Hiện tại, Pháp lệnh này cũng đã được thay thể bằng Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2013.

Với mục tiêu cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người nộp phạt cũng như chống thất thu ngân sách nhà nước. Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2013 đã mở rộng theo hướng ngoài cơ quan Kho bạc Nhà nước được quyền thu tiền phạt thì còn hệ thống Ngân hàng Ngoại thương, đây là tổ chức được Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu.

Đồng thời người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt cũng được thu trực tiếp. Song ở quy định này không đồng nghĩa với việc Kho bạc Nhà nước được ủy quyền cho một tổ chức khác ngoài Ngân hàng Ngoại thương “thu hộ” tiền phạt.

Trên thực tế, ngoài Chi cục Quản lý thị trường, hiện tại Kho bạc Nhà nước tỉnh còn ủy quyền cho 10 cơ quan, đơn vị khác trong việc thu tiền xử phạt vi phạm hành chính.
Xét thấy việc ủy quyền trên là không có cở sở pháp lý cũng như không phù hợp với quy định hiện hành. Sau khi thảo luận với Cục thuế Cà Mau, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tư pháp đã đi đến thống nhất đề xuất trình Chủ tịch UBND tỉnh về việc sẽ thu hồi các giấy ủy quyền không phù hợp của Kho bạc Nhà nước tỉnh thời gian qua.

Trước đó, sau khi tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh cũng như báo cáo của tổ kiểm tra xác minh thông tin báo chí, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã có báo cáo giải trình cho rằng việc ủy quyền là đúng!.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu Sở Tư pháp giải trình, đồng thời làm rõ hơn vấn đề này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *