Sẽ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh vào tháng 7/2019

Ông Lê Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến 5 nội dung dự thảo các báo cáo: Báo cáo chính trị; đề án đại biểu tham dự; thông qua chương trình tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Đề án xây dựng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; báo cáo kiểm điểm Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Các đại biểu cho rằng tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội của nhân dân; cần nêu bật tầm quan trọng của hệ thống Mặt trận và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát động phong trào thi đua trong hệ thống Mặt trận và quần chúng nhân dân để chào mừng Đại hội.

Trong xây dựng mục tiêu, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ mới, các cấp Mặt trận trong tỉnh cần chú trọng đến các lĩnh vực về xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị thông minh, công tác xóa đói giảm nghèo…

Ông Lê Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lưu ý cần triển khai tốt công tác chuẩn bị nội dung, các văn kiện đại hội, cơ cấu nhân sự tham gia nhiệm kỳ mới theo đúng tinh thần Chỉ thị số 17 ngày 4/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, cũng như Thông tri số 28 ngày 6/2/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn công tác Đại hội, Công văn số 834 ngày 5/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên cơ sở kết quả nhiệm kỳ 2014 – 2019, các đại biểu cần tập trung trí tuệ đóng góp vào các báo cáo đúng thực trạng, sát thực tế, cố gắng đưa vào báo cáo những gì định lượng được, tránh tình trạng đánh giá chung chung, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tồn tại, những ưu điểm nên phát huy, những tồn tại hạn chế nên tránh.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tỉnh đã chọn huyện Năm Căn để tiến hành đại hội điểm cấp huyện và sẽ tổ chức đại hội vào ngày 29/3 tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *