Sở Giao thông vận tải: Gần 100% quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được chấp hành

Đoàn kiểm tra tỉnh kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Sở Giao thông vận tải.

Theo Sở GTVT, các hình thức xử phạt VPHC thường xuyên được áp dụng là phạt tiền và hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, tước quyền sử dụng phù hiệu có thời hạn… Còn lại 7 quyết định chưa được thực hiện, đã được thông báo đến các cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định. Nguyên nhân do người vi phạm ở địa phương khác và có trường hợp vi phạm vẫn còn trong thời gian thực hiện quyết định xử phạt VPHC.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở, cho biết: “Công tác thanh tra, kiểm tra luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm và được cụ thể hóa bằng kế hoạch kiểm tra của năm hoặc kế hoạch chuyên đề”. Cụ thể, năm 2018, nội dung chủ yếu là thanh tra, kiểm tra về chấp hành các quy định của pháp luật về kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ…

Trong năm 2018 đã triển khai 3 cuộc thanh tra hành chính, 1 cuộc kiểm tra theo đoàn và 6 cuộc thanh tra độc lập. Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu là thanh tra hành chính đối với Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông về công tác tham  mưu, quản lý, cấp phép bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, cấp giấy phép sử dụng hành lang an toàn đường bộ để thi công công trình; thanh tra việc chấp hành pháp luật về vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, bến thủy nội địa. Từ ngày 1/1 – 31/3/2019, đã tiến hành triển khai 4 cuộc kiểm tra (1 cuộc kiểm tra đột xuất, 3 cuộc kiểm tra kế hoạch). Nội dung kiểm tra chủ yếu là việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động của Bến xe khách Năm Căn, Bến xe khách Đồng Tâm; việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng kiểm thủy nội địa của Trung tâm Đăng kiểm và Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Sở; việc thực hiện quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách, các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện xe ô tô khách.

Song song đó, định kỳ hàng tháng, quý và các đợt cao điểm về an toàn giao thông, Sở chỉ đạo Thanh tra Sở xây dựng kế hoạch phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, địa bàn có nguy cơ cao về an toàn giao thông, nhất là vào các dịp lễ tết, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Để công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC đạt hiệu quả hơn, Sở GTVT kiến nghị UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tạo điều kiện và cho chủ trương để thanh tra Sở được trang bị đầy đủ phương tiện và trang thiết bị chuyên dùng cần thiết. Kiến nghị Thanh tra Bộ GTVT sớm nghiên cứu xây dựng phần mềm chuyên dùng, tham mưu Bộ GTVT triển khai áp dụng trong toàn ngành, để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch thanh tra, đề cương tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử phạt VPHC. Theo đó, phần mềm phải có tính năng liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, người có thẩm quyền chức năng xử phạt VPHC trong từng lĩnh vực, để có cơ sở xác định số lần vi phạm, tăng tính răn đe, ngăn ngừa vi phạm về sau…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *