Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đạt 16/17 nhiệm vụ trọng tâm

Trong năm, Sở cũng tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành 7 nghị quyết, trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền 6 quyết định, đạt 100% kế hoạch được giao.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, sở tiếp nhận trên 58 ngàn hồ sơ, giải quyết đúng hạn trên 55 ngàn hồ sơ, trễ hẹn 167 hồ sơ và đã thực hiện xin lỗi theo quy định, gửi trả 2100 hồ sơ không đủ điều kiện để giải quyết. Tiến hành 9 cuộc thanh, kiểm tra đối với 39 cá nhân, qua đó trình UBND tỉnh xem xét xử phạt vi phạm hành chính 1 cơ sở với số tiền trên 201 triệu đồng.

Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với 8 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền trên 530 triệu đồng. Tiến hành thành lập 3 tổ tự quản để người dân cùng chính quyền giám sát việc xả thải của doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp.

Công đoàn cơ sở phối hợp cùng chính quyền kêu gọi công đoàn viên ủng hộ lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng; “Quỹ mái ấm công đoàn”; “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”; Ngày “Vì người nghèo”, phòng chống thiên tai… trên 110 triệu đồng và thực hiện đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực trong quản lý chuyên ngành.

Hội nghị đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 98% cơ sở sản xuất, kinh doanh có hệ thống xử lý nước thải theo quy định, 47% cơ sở gây ô nhiễm môi trường được xử lý. Có 90% hệ thống xử lý nước thải của cơ sơ sản xuất quy mô xả thải 50m³/ngày đêm trở lên được trang bị công tơ điện tử độc lập, 100% cơ sở có quy mô xả thải từ 1000m³/ngày đêm trở lên được lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và truyền số liệu về Sở; các giải pháp cụ thể trong lĩnh vực quản lý đất đai, công tác bảo vệ môi trường, lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn, biển đổi khí hậu và quản lý biển, hải đảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *