Sôi động nghề nuôi tôm ở Cà Mau

Ngành tôm Cà Mau đang phát triển năng động, dần hạn chế được những bất lợi của thời tiết để phát triển. Diện tích nuôi tôm trên địa bàn tỉnh hiện ổn định khoảng 280.000ha.

Với những quy hoạch cụ thể và sự quản lý chặt chẽ của chính quyền các cấp, đảm bảo an toàn vùng nuôi; sự mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất của hộ nuôi; xuất hiện một số mô hình liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp với người nuôi… đã tạo nên bức tranh ngành nghề nuôi tôm phát triển sôi động, với nhiều hình thức nuôi phong phú, cho thấy triển vọng phát triển đột phá ngành tôm Cà Mau trong tương lai gần.

Mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực được đánh giá khá cao về tính hiệu quả và độ bền vững.

Hình thức nuôi tôm siêu thâm canh đang phát triển nhanh trên địa bàn tỉnh, hiện đạt trên 850ha; bước đầu cho thấy hiệu quả rất cao về năng suất, tính ổn định.

Thanh bình trên cánh đồng nuôi tôm quảng canh ở U Minh.

Hiện Cà Mau có hơn 14.000ha được công nhận nuôi tôm sinh thái. Đây là chiến lược phát triển để nâng cao vị thế tôm Cà Mau trên thị trường.

Với những nỗ lực và chiến lược phát triển ngày một bài bản, năng lực của hộ nuôi trong tỉnh ngày càng cao, ngành tôm Cà Mau đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhanh và bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *