chống

Tiếp tục tăng cường thêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã và đang chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các biện pháp đúng hướng

Phòng, chống dịch COVID-19: Tiếp tục phương châm “Quyết liệt, chặt chẽ, kịp thời và bình tĩnh ”

Tổng kinh phí dự toán để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tính đến ngày 12/6 là trên 65,6 tỷ đồng, đã chi trên 38,2 tỷ đồng, tập trung

Phát huy kinh nghiệm, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19

Phát huy kinh nghiệm phòng, chống dịch thời gian qua, tiếp tục quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện chỉ

Phòng, chống hạn hán và dịch COVID-19: Tập trung thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất

Trước tình hình hạn hán diễn ra nhanh và phức tạp, gây thiệt hại lớn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các địa phương cần chủ động, tập trung

Tăng cường kêu gọi ngư dân phòng, chống bão số 14

Trước diễn biến của bão số 14 (mang tên Krovanh) đang di chuyển trên biển Đông, từ ngày 19/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã chỉ đạo

Còn nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Từ đầu năm đến nay, Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) các cấp đã tổ chức kiểm tra 201 cơ sở kinh doanh dịch vụ

Doanh nghiệp chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Cung cấp khẩu trang và dung dịch rửa tay sát khuẩn tại nơi làm việc, tuyên truyền trực quan cách phòng chống dịch bệnh COVID-19… là những việc đang được các