Phòng, chống hạn hán và dịch COVID-19: Tập trung thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phải xác định nhiệm vụ phòng, chống hạn hán và nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách để huy động cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất.

Kiểm tra, rà soát các tuyến có nguy cơ sạt lở, sụt lún cao

Trong đó, kịp thời hướng dẫn công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại do hạn hán gây ra đối với từng lĩnh vực, theo từng cấp độ, sát với thực tế. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã kiếm tra, rà soát tất cả các tuyến giao thông nằm ven sông, kênh, rạch đã và có nguy cơ sụt lún, sạt lở để triển khai ngay việc lắp đặt biển cảnh báo, cấm phương tiện lưu thông; tháo dỡ công trình, giảm tải bờ sông; gia cố vị trí có dấu hiệu sạt lở; khắc phục những vị trí sạt lở, sụt lún đường nông thôn huyết mạch đảm bảo cho phương tiện lưu thông.

Trên địa bàn đã công bố thiên tai, UBND cấp huyện, cấp xã huy động nhân dân tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai đúng theo quy định; thực hiện các biện pháp khắc phục theo hướng dẫn của ngành chức năng; cân đối, bố trí kinh phí dự phòng của địa phương và huy động các nguồn phù hợp khác để chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả (tránh tình trạng trông chờ, chậm trễ, thiệt hại sẽ lớn hơn).

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần kiểm tra, rà soát các tuyến có nguy cơ sạt lở cao, cũng như sớm có giải pháp khắc phục những điểm đã bị sạt lở, sụt lún thời gian qua.

Hỗ trợ nước sinh hoạt đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) hướng dẫn UBND cấp huyện chỉ đạo rà soát, thống kê, phân loại cụ thể các đối tượng theo từng nhóm hộ khó khăn về nước sinh hoạt, đề xuất biện pháp hỗ trợ. Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh, nguồn Trung ương hỗ trợ khẩn cấp ứng phó hạn hán và các nguồn phù hợp khác để UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ các địa phương kịp thời.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan vận động các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân quyên góp, hỗ trợ khắc phục hậu quả do hạn hán, xâm nhập mặn; phối hợp với Sở NN&PTNT lựa chọn địa bàn, đối tượng, đề xuất phân bổ vốn, vật tư, thiết bị hỗ trợ nước sinh hoạt cho nhân dân đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT khẩn trương rà soát, hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch tổ chức sản xuất trên từng lĩnh vực từ nay đến tháng 6/2020; cung cấp tài liệu, hướng dẫn điều chỉnh lịch thời vụ, thực hiện các biện pháp kỹ thuật sản xuất cụ thể cho từng đối tượng cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế. Hướng dẫn chính quyền địa phương cập nhật tình hình sản xuất, định kỳ báo cáo hàng tuần để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn xử lý.

Sở NN&PTNT tổ chức kiểm tra tình hình chỉ đạo sản xuất của chính quyền các cấp; cấp trên phải kiểm tra cấp dưới, đảm bảo tất cả các địa bàn sản xuất đều được kiểm tra, hướng dẫn nhân dân điều chỉnh sản xuất; việc kiểm tra phải được thực hiện định kỳ trong thời gian chịu tác động hạn hán.

Sở Công Thương phối hợp theo dõi, cập nhật thông tin, dự báo tình hình các thị trường xuất khẩu thủy sản để hỗ trợ doanh nghiệp chủ động ứng phó; kịp thời đề xuất biện pháp và triển khai thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất khẩu thủy sản do tác động của dịch bệnh COVID-19; phối hợp với Sở NN&PTNT kịp thời tham mưu điều chỉnh Kế hoạch sản xuất (nếu cần thiết), nhất là mặt hàng tôm, nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất của nông dân, đồng thời đảm bảo nguyên liệu chế biến cho các doanh nghiệp…

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

Chủ tịch tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, diễn biến tình hình thực tế, khuyến cáo các chủ rừng và nhân dân thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) theo phương án được duyệt. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, dự báo, cảnh báo. Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các chủ rừng, các địa phương, nhân dân trên lâm phần thực hiện nghiêm các biện pháp PCCCR. Thường xuyên kiểm tra, vận động hỗ trợ, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ PCCCR.

Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy TP. Cà Mau, Chủ tịch UBND các huyện, TP. Cà Mau nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó, phòng, chống thiệt hại do hạn hán, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình.

Các cấp, các ngành, MTTQ, đoàn thể thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện khắc phục hạn hán về Sở NN&PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp, phải báo cáo ngay với Chủ tịch UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *