phòng

Người dân Khánh Hội nâng cao ý thức phòng chống thiên tai

Hiện đang là cao điểm mùa mưa bão nên công tác phòng, chống lụt bão luôn được các địa phương quan tâm, nhất là các xã ven biển.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Hiện đang là lúc giao mùa, thời điểm có nguy cơ bùng phát về dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Dù tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Tiếp tục tăng cường thêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã và đang chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các biện pháp đúng hướng

Thống nhất mức chi hỗ trợ cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương vận dụng mức chi hỗ trợ cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Phòng, chống dịch COVID-19: Toàn thể cán bộ phải khẩn trương, quyết liệt, làm tròn trách nhiệm được giao

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Tiến Hải tại buổi kiểm tra cơ sở vật chất khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự địa

Phòng, chống dịch COVID-19: Tiếp tục phương châm “Quyết liệt, chặt chẽ, kịp thời và bình tĩnh ”

Tổng kinh phí dự toán để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tính đến ngày 12/6 là trên 65,6 tỷ đồng, đã chi trên 38,2 tỷ đồng, tập trung

Phát huy sức mạnh của cả cộng đồng tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Sự chủ động, tích cực của Mặt trận và các tổ chức thành viên đã góp phần phát huy sức mạnh của cả cộng đồng tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Phát huy kinh nghiệm, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19

Phát huy kinh nghiệm phòng, chống dịch thời gian qua, tiếp tục quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện chỉ

Kiểm soát chặt công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hiện nay, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, các cấp, các ngành huyện U Minh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, nhằm phòng, chống

Hỗ trợ cơ sở phòng, chống dịch

Trong các ngày 21 - 23/4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các buổi đi thăm và tặng 230 chai dung dịch sát khuẩn tay (nước rửa tay khô)