Tập huấn chuyên đề “5 không 3 sạch”

Nhiều mô hình “5 không 3 sạch” của phụ nữ đạt hiệu quả.

Hội thảo tập trung vào một số nội dung về kết quả thực hiện và triển khai những điểm mới trong chỉ đạo cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”. Đồng thời, cán bộ phụ nữ sẽ thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về những cách làm hay, giải pháp hiệu quả, những khó khăn tồn tại ở địa bàn khi triển khai “5 không 3 sạch”, việc xây dựng kế hoạch và đề xuất hỗ trợ kinh phí từ nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Từ đó giúp cán bộ Hội làm tốt hơn công tác tuyên truyền, góp phần tích cực vào cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị trong thời gian tới.

Hội thảo được chia thành 2 đợt, trong đó đợt đầu gồm các đơn vị: TP. Cà Mau, huyện Đầm Dơi, Thới Bình, U Minh. Buổi thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày mai (12/12) với các huyện còn lại và Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *