Tập huấn kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng cho cán bộ lãnh đạo

Các đại biểu được báo cáo viên Phan Bá, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam (Ban Nội chính Trung ương) triển khai những điểm cơ bản của Luật Phòng chống tham nhũng; Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đã và đang được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Để thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tập trung thực hiện tốt từ khâu phòng ngừa, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Vào tháng 5 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị. Mục đích nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ người tố giác, tạo sự yên tâm và sự đồng thuận của cộng đồng trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *