Tập huấn kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị năm 2015

Hơn 150 báo cáo viên tham dự buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên đã được tiếp thu những kiến thức xoay quanh các nội dung cơ bản của công ước Liên Hợp quốc về quyền dân sự, chính trị; Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về dân sự, chính trị trong Hiến pháp năm 2013.

Trong Hiến pháp 2013 có quy định về quyền dân sự của con người, cụ thể: Quyền sống, quyền đời tư, quyền tự do và an ninh cá nhân, quyền không bị tra tấn, truy bức nhục hình, quyền khiếu nại tố cáo, quyền tự do cư trú, đi lại, quyền bình đẳng giới. Đây là những nội dung rất quan trọng và gắn liền với cuộc sống của mỗi người. Lớp tập huấn sẽ giúp cho các báo viên có thêm những kiến thức hữu ích, vận dụng trong thực tiễn tuyên truyền tại địa bàn dân cư. Qua đây góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *