Thanh niên Ngọc Hiển chung tay xây dựng nông thôn mới

Đoàn viên thanh niên chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm tích thương phẩm.

Toàn huyện hiện có 6.069 đoàn viên, sinh hoạt tại 27 cơ sở Đoàn; trong đó, có 7 đơn vị thuộc đoàn ủy 6 xã, 1 thị trấn và 4 đoàn ủy ngành,16 chi đoàn cơ sở. Xác định việc xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng của công tác Đoàn trong thời điểm hiện nay, những năm gần đây, tuổi trẻ huyện tích cực hưởng ứng phong trào bằng cách thi đua thực hiện những công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Ngoài ra, đảm nhận nhiều công trình, phần việc tập trung vào các hoạt động thiết thực, như: Dọn dẹp vệ sinh môi trường; chỉnh trang các công trình nhà tưởng niệm, ghi công các anh hùng, liệt sĩ; xây dựng, sửa chữa Nhà tình nghĩa; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách…

Tham gia công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Điển hình thực hiện tốt phong trào này là Đoàn ủy thị trấn Rạch Gốc. Là địa phương trung tâm huyện, thị trấn Rạch Gốc đang hướng đến đô thị loại V trong tương lai, nên việc đầu tư xây dựng thị trấn văn minh được tập trung quan tâm. Cùng với Đảng bộ và chính quyền, đoàn viên, thanh niên thị trấn rất chú trọng vấn đề này. Anh Nguyễn Minh Dương, Bí thư Đoàn ủy thị trấn: “Từ khi có chủ trương thực hiện văn minh đô thị và xây dựng NTM, Ban Thường vụ Đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động như: Vệ sinh môi trường, phát quang ở các tuyến đường; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng cổng chào vào trung tâm thị trấn, xóa cầu tiêu, chuồng trại không hợp vệ sinh, thí điểm xây dựng mô hình hố đốt rác cho từng hộ dân; phong trào “Ngày Thứ bảy tình nguyện và ngày Chủ nhật xanh”. Hiện, các chi đoàn ấp, khóm đang đảm nhận các tuyến đường thanh niên tự quản”.

Thực hiện phương châm “mỗi đoàn viên, thanh niên một việc làm tốt, mỗi cơ sở Đoàn đều có hoạt động thiết thực, tham gia xây dựng NTM”, ngay từ đầu năm, Huyện Đoàn đã xây dựng kế hoạch và lựa chọn những tiêu chí phù hợp để triển khai trong tất cả các cơ sở Đoàn; đẩy mạnh phong trào “Đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp”, “Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Xác định mục tiêu giúp đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, cải thiện đời sống chính là yếu tố quan trọng trong xây dựng Đoàn vững mạnh, đồng thời là tiêu chí căn bản trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn thường xuyên quan tâm công tác Đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Anh Phạm Chí Công, Bí thư Huyện Đoàn, thông tin: “Góp sức xây dựng NTM và văn minh đô thị, Ban Thường vụ đã xác định những lộ trình để chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện, nhất là Đoàn các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn để ngày càng phát huy mạnh mẽ vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội địa phương”.

Là lực lượng xung kích đi đầu, với nhiều cách làm hay, tuổi trẻ Ngọc Hiển đang nỗ lực góp phần tích cực cùng với nhân dân huyện nhà sớm thực hiện thành công xây dựng NTM trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *