Thới Bình “mùa đại hội”

Chi bộ Phòng Kinh tế – Hạ tầng đã tiến hành xong đại hội vào ngày 21/5, đây là đơn vị được Huyện ủy Thới Bình chọn làm điểm chỉ đạo đại hội. Ảnh: LIÊU HỎN

Bà Huỳnh Út Mười, Bí thư Huyện ủy Thới Bình, cho biết: “Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ giữa năm 2019, Đảng bộ huyện Thới Bình tập trung chuẩn bị cho đại hội đảng bộ của cấp mình và chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Đánh giá kết quả đại hội là phải đánh giá kết quả của cả 4 nội dung theo quy định. Qua thực tiễn cho thấy, hầu hết đảng bộ các cấp đều chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cả 4 nội dung, nên kết quả các kỳ đại hội nói chung tốt đẹp. Nhờ vậy mà thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương đạt nhiều chuyển biến tích cực. Tiêu biểu trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đặc biệt là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) và cuộc vận động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh chọn huyện Thới Bình làm điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020”.

Theo ông Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: “Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh; ngày 21/5, Huyện ủy Thới Bình đã tiến hành đại hội điểm chỉ đạo tại đơn vị Phòng Kinh tế – Hạ tầng và dự kiến ngày 27 và 28/5 chọn xã Trí Phải làm điểm chỉ đạo đại hội cấp xã. Phấn đấu đến cuối tháng 6, Thới Bình cơ bản hoàn thành công tác đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Đồng thời, Huyện ủy Thới Bình cũng đã tiến hành tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu danh sách tái cử Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đại biểu đã thực hiện quy trình nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, bỏ phiếu thông qua danh sách Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy khóa XII tái cử khóa XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Lãnh đạo Huyện ủy cũng thông qua các quy trình 5 bước về cơ cấu số lượng đại biểu đúng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về nhân sự, chuẩn bị cho đại hội cấp huyện trong thời gian tới”.

Theo đó, danh sách dự kiến bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới là 43 người, lựa chọn bầu 39 người. Trong đó, có 30 người tái cử và có 13 người tham gia cấp ủy lần đầu. Nhân sự Ban Thường vụ gồm 7 người tái cử và 4 người tham gia lần đầu.

Với tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, huyện Thới Bình phấn đấu thực hiện thắng lợi “mùa đại hội” mới và sàng lọc, lựa chọn cấp ủy khóa mới là những người bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín và gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, bảo đảm lãnh đạo việc tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đề ra.

Nhìn chung, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, tình hình kinh tế – xã hội của huyện Thới Bình tiếp tục phát triển khá toàn diện. Năng lực, trình độ sản xuất của nhân dân và của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đã tăng lên đáng kể, cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội ngày càng hoàn thiện, các thành phần kinh tế phát triển, đã tạo nguồn lực để thúc đẩy nhanh sự tăng trưởng kinh tế của huyện Thới Bình. Đặc biệt là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Huyện tập trung đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình điện, đường, trường, trạm và cầu lộ giao thông nông thôn trọng điểm, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các cơ chế chính sách mới từng bước được hoàn thiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, là cơ hội để người dân tiếp cận các tiến bộ khoa học – kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa, tạo nhiều sản phẩm đa dạng và phong phú trong giao lưu và trao đổi hàng hóa. 

Cá nước ngọt, nguồn thu nhập cơ bản của nông dân huyện Thới Bình.

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình: “Kinh tế – xã hội Thới Bình tiếp tục phát triển toàn diện, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội bình quân hàng năm đạt trên 12%, đây là cố gắng lớn của toàn Đảng bộ. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực, hệ thống thủy lợi phục vụ vận chuyển hàng hóa, giao thông đường bộ phát triển nhanh, với gần 100% hộ dân có phương tiện đi lại bằng xe máy và vỏ máy phục vụ vận chuyển hàng hóa dễ dàng và bình quân thu nhập đầu người đạt hơn 50 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2 lần thu nhập so với đầu nhiệm kỳ. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn huyện có nhiều thuận lợi, với 50% xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đã được nâng lên rõ nét. Ông Vũ Văn Trí, cán bộ hưu trí ấp La Cua, xã Biển Bạch Đông, cho biết: “Hai cái được mà các cấp ủy đảng cần phát huy, đó là công tác xây dựng Đảng, xây dựng đời sống văn hóa, được người dân đồng tình ủng hộ, hiệu quả đạt rất cao. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM đã gắn liền với người nông thôn nên họ sẵn sàng cùng chính quyền địa phương thực hiện. Đồng thời, đây còn là cơ hội để người dân làm giàu trên luống cày, mảnh ruộng của họ. Tuy nhiên, quy hoạch cán bộ các cấp trong nhiệm kỳ mới phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo điều hành, vận động nhân dân và tuyên truyền kịp các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người dân hiểu và nâng cao nhận thức; phải gương mẫu tiên phong trong các phong trào…”.

Để đảm bảo tốt cho đại hội đảng bộ các cấp trong huyện được thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Thới Bình đã thành lập các đoàn kiểm tra trực tiếp tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở về công tác chuẩn bị đại hội, nhất là tại các đảng bộ được chọn làm điểm. Bên cạnh đó, việc giám sát công tác chuẩn bị đại hội cũng đã được Huyện ủy Thới Bình thực hiện, thông qua chế độ báo cáo và qua việc trực tiếp phân công các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy phụ trách chi bộ, đảng bộ cơ sở để kịp thời nắm tình hình, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời chỉ đạo xử lý.

Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp ở Thới Bình đã và đang thực hiện đúng với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, đảm bảo an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức. Đây còn là dịp để Huyện ủy Thới Bình tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *