Thuyết trình các văn bản trình Kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện phát biểu về sự cần thiết tổ chức buổi thuyết trình là nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các văn bản trình Kỳ họp HĐND tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện phát biểu về sự cần thiết tổ chức buổi thuyết trình là nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các văn bản trình Kỳ họp HĐND tỉnh.

Là người đầu tiên đăng đàn thuyết trình, Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh thông tin đến các đại biểu về cơ sở pháp lý, sự cần thiết trình Kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh quyết nghị về quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Theo Đại tá Phạm Thành Sỹ, mức chi hỗ trợ thời gian qua là còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội. Theo đó, UBND tỉnh đã thảo luận, thống nhất mức chi hỗ trợ năm 2021 lên 35% mức lương cơ sở. Năm 2021, dự kiến có khoảng 800 – 1.000 đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, thì ngân sách hằng năm phải chi trả từ 1,8 – 2,3 tỷ đồng.

Thông tin về quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn và một số chế độ, chính sách đối với dân quân trên địa bàn tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, hiện toàn tỉnh có 170 đồng chí/101 đơn vị cấp cơ sở giữ chức danh trên, so với yêu cầu thực tế hiện nay thì một số quy định đã không còn phù hợp. Trên thực tế, hiện Cà Mau có 69 đơn vị xã loại I đã bố trí vị trí chức danh hỗ trợ an ninh, quốc phòng nhưng chủ yếu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Vì vậy, việc bố trí 2 Phó Chỉ huy trưởng không làm ảnh hưởng đến số lượng và chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã hiện nay. Về chế độ, chính sách, mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với ấp, khóm đội trưởng là 1.192.000 đồng/người/tháng.

Về việc sáp nhập và đặt tên mới ấp, khóm trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, sau thực hiện sắp xếp, tỉnh còn 880 ấp, khóm (giảm 69 ấp, khóm); số người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm giảm 208 người. U Minh và Cái Nước là 2 địa phương không có ấp, khóm thuộc diện phải sáp nhập.

Ông Nguyễn Phương Bắc đồng thời thông tin về việc giao biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Cà Mau năm 2021.

Trong sáng nay, ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; trong đó nhấn mạnh đến các yếu tố tác động mạnh từ ảnh hưởng của đại dịch và thiên tai, sự quyết tâm của các cấp, các ngành cùng cộng đồng doanh nghiệp, chung tay của người dân… nên dù có nhiều khó khăn, nhưng Cà Mau vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 1,09%, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ số đứng hạng cao khu vực ĐBSCL.

Ông Phan Hoàng Vũ còn thông tin đến đại biểu những nội dung, sự cần thiết trình Kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh quyết nghị các nội dung liên quan trên lĩnh vực tài chính, kinh tế, trong đó đáng chú ý là Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 – 2025…

Chiều nay, HĐND tỉnh tiến hành chia Tổ thảo luận các nội dung sẽ được trình, quyết nghị tại Kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *