Tìm hiểu kiến thức và pháp luật về công tác gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2015: 20 tập thể và 29 cá nhân được trao thưởng

Tiết mục kịch “Ba đã hiểu ra rồi” do các nghệ sĩ của Đoàn cải lương Hương Tràm trình diễn tại lễ tổng kết, có nội dung tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao ý thức trong xây dựng chuẩn mực đạo đức trong gia đình trong cộng đồng.

Ông Tiêu Minh Tiên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao thưởng cho các đơn vị có thành tích cao.

Từ 2.200 bài dự thi, ở 2 thể loại gồm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và phần tự luận của các cá nhân thuộc các sở, ngành cấp tỉnh, Liên đoàn Lao động cấp huyện, các trường học, Đoàn Thanh niên… qua 3 vòng xét chọn, Hội đồng chấm thi đã chọn ra những bài dự thi có nội dung đạt chất lượng cao nhất để đề nghị Ban Tổ chức trao giải thưởng. Kết quả đã có 20 tập thể và 29 cá nhân được khen thưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *