Triển khai thi hành kịp thời các luật có hiệu lực năm 2016

Năm 2015 cũng như trong giai đoạn 2011 – 2015, công tác Tư pháp trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tác động tích cực đến ổn định, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, công tác Tư pháp vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định: Hằng năm số lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành không đạt quá 90% so với chương trình đề ra; hoạt động của hội đồng pháp luật từng nơi, từng lúc còn bất cập; một số hòa giải viên kiến thức pháp luật còn hạn chế nên phần nào ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công tác hòa giải cơ sở.

Dịp này, có 3 đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2015; đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2014 đến năm 2015.

Năm 2016, tỉnh sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong công tác kiểm soát TTHC năm 2016, ngành Tư pháp đề ra nhiệm vụ cắt giảm 100% TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2016 – 2020, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân yêu cầu ngành Tư pháp nêu cao tinh thần quyết tâm trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra của năm 2016, khắc phục có hiệu quả những hạn chế tồn tại. Trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân nhấn mạnh đến nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính. Ngành cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong 2 năm (2016 – 2017), góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Dịp này, Sở Tư pháp Cà Mau nhận “Cờ thi đua ngành Tư pháp” vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp thi đua lập thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của ngành Tư pháp năm 2015”; 3 đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2015; đồng thời UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2014 đến năm 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *