Tuyên dương 120 phụ nữ xuất sắc

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phạm Hồng Nhân ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giữ nước và dựng nước.

Kế thừa và phát huy truyền thống ấy, ngày nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Cà Mau nói riêng đã và đang tích cực học tập, lao động sản xuất tạo ra nhiều của cải cho xã hội, là người giữ gìn hạnh phúc gia đình, là cán bộ hội giỏi trong tập hợp, quản lý và có nhiều hoạt động bổ ích hướng đến chăm lo cho đời sống hội viên tại địa phương…

Trong 5 năm qua, tiếp tục thục hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Trung ương Hội phát động, đã thực sự đi vào đời sống, cổ vũ mạnh mẽ các tầng lớp phụ nữ ra sức học tập, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, mặc khác còn tích cực tham gia công tác hội, tập hợp, vận động chị em tham gia sinh hoạt hội…

Đến nay, trong các cấp hội phụ nữ có khoảng 10 ngàn mô hình, loại hình làm ăn có hiệu quả, hơn 5.000 tổ tiết kiệm, gần 60 tỷ đồng giúp chị em sản xuất kinh doanh và mỗi năm có khoảng 100 chị vươn lên thoát nghèo nhờ sự cần cù trong lao động sản xuất và ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng ghi nhận và biểu dương thành tích của chị em đã đạt được trong 5 năm qua, đặc biệt là 120 phụ nữ được biểu dương tại hội nghị lần này.

Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, các cấp hội phụ nữ và hội viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu của Đảng về công tác cán bộ nữ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hội phụ nữ các cấp và chị em phụ nữ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đưa phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các phong trào thi đua khác diễn ra ngày càng sôi nổi, rộng khắp, có hiệu quả và tác động xã hội ngày càng tích cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *