Vinh danh 83 tập thể, cá nhân nhà giáo điển hình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân trao giấy khen cho các cá nhân và tập thể.

Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động đã được ngành GD&ĐT triển khai thực hiện và phát triển sâu rộng trong toàn ngành thông qua các phong trào thi đua tiêu biểu như “Dạy tốt – Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, cùng các cuộc vận động: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với thực tiễn đổi mới giáo dục…

Qua đó đã khơi dậy, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên toàn ngành phát huy mạnh mẽ nội lực; ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương  Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh.

Dịp này, có 42 tập thể và 41 cá nhân điển hình tại các đơn vị trường học được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen vinh danh thành tích thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Đồng thời chọn 1 tập thể và 2 cá nhân dự Hội nghị Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Phát huy những kết quả đạt được, ngành GD&ĐT tiếp tục phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 đến đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, lao động, học sinh trong toàn ngành, với 5 nhiệm vụ trọng tâm; phát động đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và công tác tốt, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *