Xã Định Bình: Xuất sắc ở tiêu chí hộ nghèo và thu nhập

Thời gian qua, xã Định Bình hoàn thành 18/19 tiêu chí NTM (không thực hiện tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn).

Tính đến thời điểm này, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã chỉ còn 1,81%, mức thu nhập trên 40 triệu đồng/người/năm. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh; an ninh – quốc phòng được giữ vững; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; môi trường nông thôn được bảo đảm, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ… Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao.

Diện mạo nông thôn Định Bình có nhiều khởi sắc.

Tổng kinh phí thực hiện NTM trên địa bàn xã từ năm 2011 đến nay gần 239 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp gần 110 tỷ đồng, chiếm gần 45% vốn.

Ý kiến nhận xét của các tổ sau khi khảo sát và kiểm tra thực tế, cho rằng: Người dân có ý thức cao trong việc xây dựng NTM; diện mạo xã Định Bình có nhiều khởi sắc; xã có nhiều tiêu chí đạt kết quả rất đáng biểu dương, nhất là ở tiêu chí hộ nghèo và thu nhập bình quân đầu người. Tuy nhiên, do có 2 ấp nằm trên Quốc lộ 1A, có nhiều nhà máy chế biến thủy sản đóng trên địa bàn, nên người dân còn tỏ ra lo lắng đến vấn đề môi trường và an ninh trật tự.

Trên cơ sở kiểm tra, khảo sát thực tế và ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn, Đoàn thẩm định các xã NTM tỉnh sẽ có cuộc họp, bỏ phiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *