Xã Hàng Vịnh được công nhận nông thôn mới

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trần Văn Hiện trao Bằng chứng nhận xã nông thôn mới cho lãnh đạo xã Hàng Vịnh.

Hàng Vịnh là một trong hai xã của huyện Năm Căn được chọn làm điểm chỉ đạo cấp huyện về xây dựng NTM, giai đoạn 2011 – 2015. Đến nay, xã đạt 19/19 tiêu chí. Theo đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã không ngừng tăng lên, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Xã đã tổ chức quy hoạch lại các vùng nuôi tôm công nghiệp, tôm quảng canh cải tiến, khuyến khích các mô hình kinh tế hiệu quả, nuôi đa con, trồng đa cây trên cùng một diện tích, tăng cường ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. Thu nhập bình quân đầu người của xã gần 33 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,98%…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng biểu dương thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hàng Vịnh đã đạt được; đồng thời, chỉ đạo: Xã Hàng Vịnh cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường đoàn kết, chung sức duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; đẩy mạnh thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện tốt lĩnh vực văn hóa – xã hội, chú ý nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở; xử lý có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính. UBND huyện Năm Căn cần huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để đầu tư xây dựng NTM. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM đối với xã, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân; tặng công trình trị giá 500 triệu đồng cho xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *