Xã ven biển vượt khó xây dựng nông thôn mới

Theo đó, xã tập trung xây dựng NTM theo hướng phát triển, có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ; hiệu quả sản xuất được nâng cao, các hình thức sản xuất phải gắn với kinh tế tập thể theo hướng bền vững, gắn kết giữa phát triển ngư – nông nghiệp với phát triển thương mại, dịch vụ. Dân chủ được phát huy, tinh thần đoàn kết được giữ vững, đời sống xã hội lành mạnh, dân trí nâng cao, cảnh quan môi trường được bảo vệ và phát triển theo hướng xanh, sạch, đẹp. Hệ thống chính trị luôn vững mạnh, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chi bộ được phát huy, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân luôn được cải thiện, nâng cao…

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng xã Khánh Hội, Trạm Y tế xã Khánh Hội, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân tại Khu tái định cư vàm Lung Ranh.

Trên cơ sở đó, xã Khánh Hội đã tham mưu đề nghị củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã, UBND huyện ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia. UBND xã ra quyết định thành lập Ban Phát triển cho 9/9 ấp. Tất cả đi vào hoạt động nền nếp và hiệu quả, góp phần giúp địa phương từng bước tháo gỡ khó khăn, chinh phục các tiêu chí.

Do đặc thù là xã ven biển, dân cư nhiều nơi đến làm ăn sinh sống, chủ yếu là dân nghèo, sống bằng nghề đánh bắt thủy hải sản… kéo theo những khó khăn nhất định cho xã trong quá trình xây dựng NTM. Dù vậy, đến nay, xã cũng lần lượt chinh phục được 10/19 tiêu chí, phấn đấu đạt thêm 4 tiêu chí, gồm: Hộ nghèo, tổ chức sản xuất, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa vào cuối năm nay. Trong đó, xã đã đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giảm nghèo, thông qua việc tận dụng và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế vốn có của địa phương, nhất là tiềm năng kinh tế biển tại cửa biển Khánh Hội, với đoàn tàu khai thác biển lên tới gần 1.000 phương tiện.

Công tác giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng, nhiều năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã rất quan tâm chỉ đạo công tác này bằng các việc làm cụ thể: Chỉ đạo các ngành, đoàn thể cấp xã gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với hộ nghèo, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn của các hộ nghèo để có giải pháp giúp đỡ, tháo gỡ, động viên hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; tăng cường hỗ trợ thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả để tổ chức nhân rộng trong nhân dân, sản xuất đa canh, thâm canh, đa dạng các đối tượng cây trồng, vật nuôi, từ đó thu nhập của các hộ nghèo ngày càng được nâng lên đáng kể, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Các tổ chức, cá nhân chung tay cùng địa phương hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn xã bằng nhiều hình thức. (Chương trình tặng bồn trữ nước cho hộ nghèo, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới).

Năm 2017, toàn xã có 367 hộ nghèo, chiếm 12,68%, giảm 4,45% so với năm 2016 và tỷ lệ hộ thuộc diện cận nghèo 134 hộ, chiếm 4,63% theo chuẩn mới quy định (tăng 0,14% so với năm 2016). Hiện xã đang tiến hành phân loại và triển khai các giải pháp hỗ trợ thiết thực, nhằm phấn đấu đạt tiêu chí hộ nghèo vào cuối năm nay, giúp đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Bên cạnh đó, xã còn tập trung vận động người dân phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã để có sự liên kết chặt chẽ hơn. Đẩy mạnh phong trào sản xuất – kinh doanh giỏi trong hội viên nông dân, góp vốn xoay vòng để hỗ trợ nhau trong sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Vận động nhân dân áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả để nhân rộng, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 50 triệu đồng/người. Tăng cường hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện các mô hình chăn nuôi từ nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia để hỗ trợ phát triển sản xuất. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4%…

Ông Huỳnh Hoàng Tương, Chủ tịch UBND xã Khánh Hội, cho biết: Để thực hiện đạt 4 tiêu chí đề ra trong năm 2018, xã cần nguồn vốn gần 4,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng lộ giao thông nông thôn, hỗ trợ các phương án sản xuất, đào tạo nghề nông thôn, duy tu sửa chữa các công trình xuống cấp… phấn đấu về đích xã NTM vào cuối năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *