Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND huyện cùng cán bộ văn phòng các cấp trong tỉnh Cà Mau tham gia tập huấn.

Vào khoảng tháng 4/2017, Chính phủ chính thức ra mắt kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân. Đây là kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

Thông qua hệ thống, cơ quan hành chính nhà nước các cấp sẽ tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân theo từng lĩnh vực, từng cơ quan xử lý; nghiên cứu tiếp thu những đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính để xây dựng hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ kiến tạo phát triển.

Với tinh thần cầu thị, mọi phản ánh, kiến nghị của người dân đều được Chính phủ lắng nghe, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương trong việc tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân.

Phát biểu khai mạc, ông Mai Tiến Dũng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, việc triển khai kênh tương tác giữa Chính phủ với người dân là một việc làm nhằm hiện thực hóa quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chỉnh phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân.

Trong khuôn khổ của buổi tập huấn, ngoài nghiệp vụ khai thác sử dụng Hệ thống tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị, Chính phủ cũng triển khai nhiều nội dung quan trọng xoay quanh việc báo cáo tại các cơ quan hành chính.

Theo ông Mai Tiến Dũng thì các cơ quan hành chính hiện nay đã dành khá nhiều thời gian cho việc báo cáo. Song chất lượng báo cáo chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Báo cáo còn rập khuôn, sao chép, không có trọng tâm, trọng điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *