Bảo hiểm xã hội tự nguyện vì an sinh xã hội

Sau lễ ra quân, bưu tá, đoàn viên thanh niên của Bưu điện và BHXH tỉnh Cà Mau diễu hành ở nội ô thành phố; các lực lượng chia thành 20 nhóm tuyên truyền đến khách hàng.

BHXH tự nguyện là một phần trong lộ trình thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân. Đây là chính sách nhân văn, nhân đạo, hướng đến mục tiêu giúp người dân có thu nhập ổn định khi về già, mất khả năng lao động.

Tham gia BHXH đến khi nghỉ hưu, khách hàng sẽ được nhận sổ lĩnh lương hưu và được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí.

Để khuyến khích mọi người cùng tham gia, kể từ ngày 1/1/2018, Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng, cụ thể số tiền đóng hàng tháng thấp nhất chỉ hơn 100 ngàn đồng/người.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Cà Mau, ông Trần Trọng Hưởng nhấn mạnh: “Chính sách BHXH từng bước khẳng định và phát huy vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, là sự bảo đảm thay thế, hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống. Quỹ BHXH đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất, hoạt động theo nguyên tắc đóng – hưởng và chia sẻ giữa những người lao động cùng thế hệ và giữa các thế hệ tham gia BHXH. Hệ thống tổ chức BHXH từng bước được đổi mới, về cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, phát huy được vai trò, tính hiệu quả trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và quản lý Quỹ BHXH. Năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH được nâng lên; việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động có nhiều tiến bộ”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *