Đến 31/5, sẽ có 100% cơ sở y tế sử dụng phần mềm VNPT-HIS

Phần mềm VNPT-HIS tạo thuận lợi trong quản lý khám, chữa bệnh đối với những đối tượng có Bảo hiểm y tế.

Năm qua, VNPT Cà Mau cùng với các cơ sở y tế trong tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm y tế (BHYT) tại các cơ sở khám, chữa bệnh. VNPT Cà Mau đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng cho 102 cơ sở y tế có hoạt động khám, chữa bệnh (kể cả phòng khám tư nhân) trên địa bàn với hơn 250 cán bộ y tế tham gia. Đến nay, đã có 91 cơ sở y tế có khám chữa bệnh BHYT sử dụng phầm mềm này. Trong tổ chức thực hiện, VNPT Cà Mau luôn đảm bảo triển khai đầy đủ 10 phân hệ chức năng của phần mềm.

Lộ trình đặt ra từ nay đến 31/3, có tổng cộng 106 cơ sở y tế sử dụng được phần mềm VNPT-HIS. Đến ngày 30/4, có tổng cộng 115 cơ sở sử dụng phầm mềm. Đến ngày 31/5 sẽ hoàn thành 100% cơ sở có sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *