Đưa pháp luật vào cuộc sống

Huyện Năm Căn thường xuyên tổ chức các sự kiện, hội thi về pháp luật.

Hiện nay, toàn huyện Năm Căn có 70 tổ hòa giải ở 70 ấp, khóm, với trên 400 thành viên, đặc biệt, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo việc củng cố kiện toàn Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện, với 29 thành viên và tổ giúp việc gồm 3 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong công tác tuyên truyền, để các tầng lớp trong xã hội hiểu, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Để các luật mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung được triển khai và thực hiện đạt kết quả cao trên địa bàn, trước khi các luật có hiệu lực thi hành, UBND huyện đã tổ chức các hội nghị, tập huấn cho lực lượng là thành viên Hội đồng Phổ biến công tác giáo dục pháp luật của huyện và đội ngũ tuyên truyền viên các xã, thị trấn Năm Căn; hòa giải viên các ấp, khóm trên địa bàn.

Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Năm Căn – ông Nguyễn Quốc Thống thông tin: “Đã qua, huyện thường xuyên tuyên truyền các luật, gần đây nhất là triển khai Luật Tiếp cận thông tin, Luật Thủy sản, Luật Tố cáo… Tuyên truyền cho các đối tượng là thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của huyện và tuyên truyền viên các xã, thị trấn, tổ hòa giải cơ sở”.

Xã Hiệp Tùng đoạt giải Nhất tại sự kiện truyền thông tìm hiểu Luật Trẻ em năm 2018.

Trong năm 2018, Phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND huyện, phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau và các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cơ sở cho 180 người. Đồng thời, thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên 600 cuộc, có trên 20.650 lượt người tham dự, trong đó, trên 50 cuộc tập trung và gần 550 cuộc lồng ghép. Năm qua, đơn vị đã chuyển tiếp trên 1.200 bản tin tư pháp, trên 1.000 tờ gấp do Sở Tư pháp chuyển phát đến các xã, thị trấn Năm Căn. Đặc biệt, các tổ hòa giải ở cơ xã đã hòa giải thành 130/181 đơn, đạt tỷ lệ trên 70%. “Nhìn chung, hiện nay trong nhân dân đã am hiểu về pháp luật đi vào chiều sâu. Phần lớn nhờ công tác đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức từ huyện đến cơ sở. Hiệu quả nhất là việc lồng ghép tuyên truyền pháp luật tại các cuộc hòa giải cơ sở”, ông Thống nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, năm qua, ngành Tư pháp huyện Năm Căn đã thực hiện 125 vụ trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật về các lĩnh vực: Dân sự, đất đai, hộ tịch, hôn nhân gia đình và các chế độ dành cho người nghèo, người có công với cách mạng, người tàn tật, người dân tộc, phụ nữ, theo Thông tư số 11 của Bộ Tư pháp quy định về bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý và một số đối tượng khác. Song song đó, các địa phương còn khai thác và quản lý có hiệu quả tủ sách pháp luật trên địa bàn. Hiện tại, toàn huyện có gần 60 tủ sách, với gần 3.900 đầu sách; có 37 ngăn sách pháp luật đặt tại các ấp, khóm với gần 550 đầu sách, phục vụ tốt cho nhu cầu tiếp cận pháp luật và các thông tin quan trọng cho nhân dân, nhất là các ấp vùng sâu, vùng xa.

Bằng sự nỗ lực của các ngành, các cấp, nhất là ngành Tư pháp huyện, trong việc đưa pháp luật đi vào thực tiễn cuộc sống, đã góp phần giữ vững an ninh trật tự ở từng địa phương, đơn vị; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng hành xử trái pháp luật khi có va chạm, tranh chấp trong dân xảy ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *