Nâng cao độ thuận tiện, dễ dùng cho người dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng cho biết, thời gian qua Cà Mau đang triển khai nhiều giải pháp xây dựng chính quyền hiện đại, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng cho biết, Cà Mau đã mạnh dạn xây dựng, sớm đưa vào vận hành Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) để phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN) một cách minh bạch và hiệu quả. Với mục tiêu là đảm bảo người dân, DN khi đến giao dịch sẽ được tiếp đón trong môi trường hiện đại, được cung cấp thông tin đầy đủ về các TTHC, được hướng dẫn, trợ giúp làm quen với hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến. Việc thực hiện TTHC được giám sát chặt chẽ theo quy trình một cửa sau khi các hồ sơ được tiếp nhận và quét vào hệ thống.

Trung tâm trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, không trực tiếp tham gia vào giải quyết các TTHC mà tập trung vào giám sát, giải quyết, tiếp nhận phản ảnh, nguyện vọng của người dân, DN và hỗ trợ các cơ quan chuyên môn cập nhật TTHC trên hệ thống khi có những thay đổi về việc ban hành mới các TTHC.

Thời gian qua, tỉnh đã tập trung nhiều biện pháp, như nghiên cứu triển khai hệ thống một cửa, bổ sung các tính năng cần thiết như cung cấp thông tin, tương tự phiếu theo dõi hồ sơ cho phần mềm quản lý chất lượng ISO 9001, 2012, 2015 để đánh giá theo yêu cầu. Phát triển hệ thống ISO điện tử, nếu như ban đầu chỉ cho phép người dân, DN tra cứu tìm hiểu các TTHC của các ngành từ tỉnh đến huyện và nộp hồ sơ trực tuyến một số thủ tục có hồ sơ đơn giản, thì tới nay đã hình thành cổng thông tin trực tuyến một cửa điện tử và quản lý ISO điện tử, được tích hợp chặt chẽ với nhau thành một hệ thống và cho phép cán bộ, công chức hoàn toàn có thể xử lý theo quy trình một cửa. Giúp công chức sớm nâng cao năng lực xử lý các TTHC theo quy trình một cửa điện tử, đảm bảo mọi giao dịch của người dân đều được giảm thiểu về thời gian cũng như các chi phí.

Các TTHC của tỉnh được ban hành thì đều kèm theo nội dung, quy định về quy trình xử lý và kể cả quy trình xử lý liên thông.

Hệ thống một cửa điện tử và hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh ngày càng hoạt động ổn định, tin cậy hơn; các tính năng ngày càng được cập nhật thuận tiện, dễ dùng hơn, như cho phép sử dụng chữ ký số, quản lý các thành phần hồ sơ của người dân, DN đã nộp để sử dụng lại, thiết lập các thủ tục liên thông theo chiều ngang, liên thông theo chiều dọc từ cấp xã đến cấp tỉnh. “Tỉnh Cà Mau xác định, việc thường xuyên cải tiến để nâng cao độ thuận tiện, dễ dùng cho người dân, DN là mục tiêu. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ nâng cấp các hoạt động này và đồng thời triển khai mạnh mẽ các hoạt động này ở cấp huyện, cấp xã”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng khẳng định.               

Thế nhưng, các hoạt động này cũng bộc lộ một số hạn chế như: Hệ thống một cửa hiện nay vẫn còn sử dụng những hình thức mẫu đơn chưa thể thay thế bằng mẫu điện tử và kết quả giải quyết TTHC chưa được chia sẻ cho các ứng dụng khác, do tỉnh chưa có nhiều ứng dụng chuyên ngành và chưa kết nối các ứng dụng của các Bộ, ngành ở Trung ương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng, khi thực hiện kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0 được ban hành thì các Bộ, ngành đã hoàn thành hệ thống này, sẽ giúp thuận lợi hơn cho địa phương.

Thêm vào đó, với phần mềm quản lý hồ sơ công việc liên thông (VIC), hiện nay mức độ công việc tăng lên rất nhanh, dù được nâng cấp nhưng hiện đã lạc hậu, có xu hướng quá tải rất nhanh. Tỉnh đề nghị các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ địa phương hoàn thiện phần mềm này…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *