Nhiều nhóm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Phối hợp tuyên truyền đến từng nhóm đối tượng, trong đó có học sinh, sinh viên, là một trong nhiều giải pháp quan trọng được đặt ra.

Theo đó, địa phương sẽ tổ chức đánh giá Chiến lược bảo đảm trật tự ATGT tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để bổ sung vào chiến lược bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2020 – 2030 cho phù hợp với tình hình thực tế, trong đó tập trung vào nội dung hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển vận tải hành khách công cộng, hạn chế xe cá nhân.

Bên cạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị, cần kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân. Đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ đảng ở các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm ATGT và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường thủy nội địa. Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá thu hút hành khách, hàng hóa sử dụng vận tải đường thủy nội địa, hàng không; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng tỉnh và liên tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế mức sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị…

Kế hoạch nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu không xem xét các hình thức thi đua, khen thưởng nhà nước đối với tập thể UBND cấp tỉnh, huyện, xã và Chủ tịch UBND – Trưởng ban ATGT tỉnh, huyện, xã nếu trong năm để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn mà nguyên nhân đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhưng chưa khắc phục (điểm đen về tai nạn giao thông, đường dân sinh, lối đi tự mở…).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *