Niềm nở, tận tình và nhanh chóng

Cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông của UBND thị trấn Trần Văn Thời tận tình hướng dẫn công dân đến liên hệ làm việc.

Ông Tiêu Văn Tốt, Chủ tịch UBND thị trấn, phấn khởi: “Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với quyết tâm cao, những năm qua, địa phương được đánh giá thực hiện khá tốt công tác cải cách hành chính. Năm nay, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên mạng, cụ thể là dùng ứng dụng Zalo, tạo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử theo chủ trương của tỉnh”.

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hàng năm, ngay từ đầu năm, UBND thị trấn đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính để cán bộ, công chức (CB,CC) chủ động thực hiện. Bên cạnh đó, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đầu tư trang thiết bị cho bộ phận một cửa; chỉ đạo bộ phận chuyên môn cập nhật kịp thời những văn bản mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ. Thường xuyên rà soát TTHC để tham mưu cắt giảm TTHC, tỷ lệ cắt giảm từ 30% trở lên. Từ đó, năm 2018, đơn vị thực hiện đạt 8/11 chỉ tiêu, đạt hơn 72% so với kế hoạch.

Đồng thời, để nâng cao hiệu quả hoạt động cải cách hành chính, UBND thị trấn thường xuyên kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc theo quy định của CB,CC, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu của tổ chức và cá nhân khi đến liên hệ làm việc. Định kỳ hàng tuần kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của CB,CC tại bộ phận một cửa. Đơn vị cũng đã lắp đặt camera nối mạng quản lý chung với huyện, qua đó lãnh đạo UBND thị trấn thường xuyên theo dõi, giám sát. Tổ chức đường dây nóng để người dân phản ánh về thái độ phục vụ của CB,CC, cũng như bày tỏ tâm tư, nguyện vọng. Từ đó, kịp thời chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ của CB,CC nếu có biểu hiện không đúng.

TTHC của 24 lĩnh vực được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với hướng dẫn rõ ràng, cụ thể nhằm giúp cho tổ chức và cá nhân thuận tiện trong quá trình thực hiện. Tại bộ phận này cũng đang sử dụng phần mềm hộ tịch và phần mềm ISO một cửa, góp phần giải quyết TTHC nhanh hơn so với trước.

Từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị trấn đã tiếp nhận và tham mưu giải quyết được 3.962 trường hợp liên quan đến các lĩnh vực TTHC thuộc thẩm quyền. 100% hồ sơ được trả kết quả đúng hạn cho tổ chức, cá nhân.

Đến nhận giấy khai sinh và giấy chứng minh nhân dân được cấp lại, chị Nguyễn Cẩm Tú (Khóm 7) nhận xét: “Cán bộ, công chức làm việc vui vẻ, hướng dẫn tận tình. Hồ sơ trả đúng hẹn nên mình không tốn nhiều thời gian”.

Ông Tiêu Văn Tốt cho biết: “Nhìn chung, các TTHC đã được tinh gọn. Nhưng hiện nay, đối với công chức tiếp nhận và giải quyết TTHC về chứng thực phải thực hiện nhiều công việc, vừa phải nhập thông tin trên máy vi tính cho từng hồ sơ vừa phải ghi chép vào sổ theo dõi nên mất nhiều thời gian”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *