Nơi công đoàn viên gửi gắm niềm tin

Toàn huyện Phú Tân có 85 công đoàn cơ sở, với 2.128 đoàn viên. Với phương châm hướng mọi hoạt động về cơ sở và vì người lao động, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện một cách hiệu quả. Trong đó, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được đặt lên hàng đầu, phối hợp với các ban, ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động: Hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, chính sách tiền lương, tiền thưởng…

Công tác chăm lo đời sống, thăm hỏi đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được các cấp Công đoàn trong huyện quan tâm kịp thời, nhằm giúp đoàn viên công đoàn nghèo vơi đi phần nào những khó khăn trong cuộc sống.

Hơn 5 năm qua, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức xây dựng và sửa chữa 34 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí gần 800 triệu đồng. Xây dựng Quỹ Tương trợ Công đoàn trên 1,8 tỷ đồng, quỹ hùn vốn trên 2 tỷ đồng, đã giúp cho nhiều đoàn viên công đoàn vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Các chương trình “Tháng Công nhân”, họp mặt Ngày gia đình Việt Nam, thăm hỏi đoàn viên bệnh tật, gặp khó khăn phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia; được các cấp, các ngành và người lao động trong toàn huyện đánh giá cao.

Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội thi nấu ăn nhân “Ngày hội gia đình Việt Nam năm 2018”.

Nhận thức sâu sắc được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của các phong trào thi đua trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với đặc điểm, tình hình riêng của từng đơn vị, tạo khí thế hăng say trong lao động, sản xuất. Trong đó trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…

Ông Trần Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Tân: “Với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động mà tổ chức Công đoàn huyện đã có bước phát triển đáng kể. Điển hình là công tác vận động Quỹ Mái ấm Công đoàn và trợ vốn cho công nhân viên chức lao động nghèo trong phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Nhìn chung, những đối tượng được thụ hưởng rất phấn khởi và quyết tâm hơn trong việc thoát nghèo, vươn lên khá giàu. Thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt phương châm: Ở đâu có công đoàn viên khó thì nơi đó có tổ chức công đoàn”.

Qua đó khơi dậy ý thức trách nhiệm, phát huy được tính năng động, sáng tạo của đoàn viên công đoàn. Những việc làm trên đã khẳng định đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động, đoàn viên trong huyện luôn thực sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nỗ lực vươn lên trong lao động, sản xuất, công tác, góp phần cùng với nhân dân trong huyện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *