Ô nhiễm môi trường cửa sông ven biển ngày càng nghiêm trọng

Môi trường biển ngày càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu và mặt trái phát triển kinh tế – xã hội.

Kết quả quan trắc 5 năm qua tại các cửa biển cho thấy, chất lượng nước biển ven bờ có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, vi sinh cục bộ. Tình trạng ô nhiễm cục bộ cao diễn ra tại các cửa sông: Ông Trang, Bồ Đề, Rạch Gốc, Gành Hào… Điều này cho thấy, tình trạng xả thải từ nội địa đã gây ô nhiễm môi trường đối với hệ thống sông, kênh rạch trên địa bàn, từ đó gây nên tình trạng ô nhiễm cục bộ tại các cửa sông ven biển.

Cà Mau có chiều dài bờ biển 254km, nhiều cửa sông thông ra biển. Tại đây hình thành khu dân cư tập trung ven biển, cũng là khu vực trú đậu của gần 6 ngàn phương tiện khai thác hải sản trong và ngoài tỉnh, cũng là nơi giao thương mua bán hàng thủy sản, hiện diện nhiều cơ sở thu mua, chế biến thủy sản…

Việc tuân thủ bảo vệ môi trường từ các hoạt động này đã qua còn rất nhiều hạn chế nên môi trường khu vực ven biển ngày càng bị ô nhiễm, nhất là khu vực thị trấn Sông Đốc. Khu vực này có 12 cơ sở sản xuất chế biến thủy sản, tuy nhiên, hiện khu công nghiệp trên địa bàn chưa xây dựng được hệ thống xử lý nước thải tập trung. Cùng với đó, cảng cá cũng không có hệ thống xử lý nước thải; không có hệ thống xử lý nước thải tập trung, rất nhiều nhà ở ven sông, việc xả thải khó kiểm soát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *