Ông Nguyễn Đồng Khởi, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời: “Sẽ thành lập tổ công tác xử lý tiêu cực”

Trong 26 ý kiến phát biểu tại Hội nghị đối thoại với công dân và doanh nghiệp, vừa được thị trấn Sông Đốc phối hợp với UBND huyện tổ chức tuần qua, có nhiều ý kiến liên quan đến thẩm quyền giải quyết của các phòng chuyên môn. Đa phần tập trung vào những thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, nhà ở; hồ sơ thủ tục liên quan đến chính sách của đối tượng người có công; thủ tục về hộ tịch, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng; việc giải quyết thủ tục còn trễ hẹn; hướng dẫn thủ tục chưa đến nơi đến chốn, khiến người dân phải đi lại nhiều lần.

Ông Nguyễn Đồng Khởi: Cải cách hành chính (CCHC), trong đó cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà huyện đặt ra. Thông qua đối thoại, giúp các cấp lãnh đạo hiểu thêm về những mặt hạn chế, tồn đọng tại địa phương để kịp thời chấn chỉnh. Đối với những ý kiến mà công dân và doanh nghiệp đề cập trong buổi đối thoại, huyện nghiêm túc tiếp thu. Những nội dung chưa thể trả lời trực tiếp, Ban chỉ đạo CCHC huyện sẽ chuyển đến các cơ quan chuyên môn và sẽ trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất.

CHƯA THỂ CẤP HỘ KHẨU VÌ KHÔNG CÓ ĐẤT…!

“Qua rà soát, ấp Đất Biển hiện có 6 trường hợp chưa được cấp hộ khẩu. Vấn đề này được chính quyền sở tại trả lời là chưa có đất nhà ổn định! Trong khi cả 6 trường hợp này đều đã sống ở địa phương từ trước năm 1997. Nhưng việc không có hộ khẩu chỉ mới vừa được phát hiện thời gian gần đây. Cả 6 trường hợp đều rất khó khăn về kinh tế, trong đó có gia đình anh Lê Văn Đát, hộ này có 3 người con, cuộc sống rất bấp bênh. Gần đây gia đình anh có ý định xin vào các công ty thủy sản để lao động, nhưng do không có hộ khẩu, không được cấp giấy chứng minh nên chưa thể thực hiện được dự định”.

(Bà Trần Cúc, Trưởng ban Nhân dân ấp Đất Biển, xã Phong Điền, phản ảnh tại buổi đối thoại. )

“Đối với những nội dung liên quan đến tiêu cực của cán bộ, như trường hợp công dân phản ảnh hành vi của cán bộ điện lực thu tiền sai quy định để hạ thế điện cho công dân, UBND huyện đã yêu cầu ngành Điện lực huyện phải có báo cáo giải trình và gửi về UBND huyện để chỉ đạo xử lý. Ngoài ra, đối với những hành vi tiêu cực, những cán bộ, công chức bị phản ảnh có thái độ ứng xử không đúng đắn khi tiếp xúc với công dân, UBND huyện sẽ thành lập tổ kiểm tra một cách cụ thể. Những hành vi sai phạm sẽ bị xử lý đến nơi đến chốn”, ông Nguyễn Đồng Khởi cho biết thêm.

Nhằm mục đích đưa công tác CCHC trên địa bàn huyện chuyển biến tích cực hơn trong thời gian tới, UBND huyện đề ra những nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bám sát tình hình thực tế tại địa phương. Cụ thể: Quán triệt đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của CCHC trong tình hình mới. Mỗi cán bộ, công chức phải có ý thức tự cải tiến phương pháp làm việc, nhằm phát huy hiệu quả cao nhất trong thực thi công vụ; phải biết lắng nghe, thấu hiểu những khó khăn của công dân, doanh nghiệp trên tinh thần cầu thị. Qua đó giải quyết đến nơi đến chốn những thủ tục phát sinh, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để công dân, doanh nghiệp tự giác chấp hành những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như những quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo đơn vị phải gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị, kịp thời rà soát, kịp thời kiến nghị đến cấp có thẩm quyền thay đổi, bổ sung những thủ tục không còn phù hợp. Thường xuyên nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính. Xây dựng phong cách, thái độ phục vụ dân cho chuẩn mực, đặc biệt là cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đối với các cơ quan, đơn vị bị công dân, doanh nghiệp phản ảnh về ý thức, thái độ phục vụ, thì phải tiến hành kiểm điểm để chấn chỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *