Ra mắt mô hình “Địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh” tại xã Tân Lộc

Sau buổi lễ ra mắt, các thành viên trong ban quản lý sẽ được tập huấn, trang bị các kiến thức nghiệp vụ cơ bản để tiếp nhận và xử lý các vụ việc trên địa bàn xã.

Đây là mô hình “Địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh” đầu tiên của huyện Thới Bình, được xây dựng dựa trên Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình, dựa trên cơ sở bình đẳng giới, thượng tôn pháp luật.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Cà Mau chọn UBND xã Tân Lộc làm nhà tạm lánh an toàn cho những nạn nhân bị bạo lực. Nhà tạm lánh an toàn sẽ kịp thời tiếp nhận, giúp đỡ những nạn nhân bị bạo lực có chỗ ăn ở, tạm trú trong một thời gian nhất định để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Mô hình đã được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất nhằm đảm bảo những điều kiện cho nạn nhân tạm trú; đồng thời, Ban Quản lý mô hình cũng có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến những kiến thức pháp lý liên quan đến bình đẳng giới, thượng tôn pháp luật, nhằm ngăn ngừa thực trạng bạo lực gia đình có thể xảy ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *