Ra mắt mô hình “Địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh” thứ 4 tại Cà Mau

Các thành viên quản lý nhà tạm lánh trong buổi ra mắt mô hình “Địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh”.

“Nhà tạm lánh” là một mô hình được xây dựng dựa trên Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của tỉnh trong năm 2018. Nhà tạm lánh được trang bị các điều kiện về cơ sở vật chất ăn, ở, nghỉ ngơi, có thể tiếp nhận người bị bạo lực đến tạm lánh một thời gian nhất định.

Khi đến đây, họ được chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn về tâm lý, pháp luật cơ bản; đồng thời sẽ hỗ trợ nạn nhân trở về gia đình sau thời gian tạm lánh, khi đã đảm bảo đủ an toàn, tiếp tục theo dõi, hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập, giúp không tái diễn bạo lực.

Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, Nguyễn Thu Tư, cho biết: Cà Mau là một trong những tỉnh của cả nước được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chọn triển khai mô hình “Địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh” tại cộng đồng. Nhà tạm lánh bước đầu nhằm hỗ trợ những đối tượng bị bạo lực, khi bị bạo lực nhiều và gây ra những ức chế về tinh thần, thể chất và có thể ảnh hưởng đến tính mạng thì họ đến đây tạm lánh trong thời gian ngắn. Việc đưa mô hình này vào hoạt động nhằm giúp người dân nâng cao hơn nữa nhận thức cho toàn xã hội về ý thức phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và những đối tượng yếu thế trong xã hội.

Nhà tạm lánh không chỉ là nơi tiếp nhận nạn nhân bị bạo lực, mà còn là địa chỉ tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về bình đẳng giới, nhằm ngăn ngừa bạo lực có thể xảy ra.

Người chịu trách nhiệm tham gia mô hình sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ nạn nhân khi bị bạo lực hoặc có nguy cơ bị bạo lực; tăng cường hiệu quả phối hợp trong việc giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới, xây dựng gia đình theo các tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *