Tập trung tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Việt chủ trì hội nghị tại điểm cầu Cà Mau.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông tin, tại Hội nghị lần thứ 12 khóa XII, Trung ương đã thảo luận cho ý kiến về: phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp khóa 2021-2026; tiêu chuẩn, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019…

Đặc biệt, Hội nghị 12 đã tập trung phân tích sâu vấn đề nhân sự, chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác giới thiệu nhân sự, thẩm định nhân sự; quy chế đại hội; tiêu chuẩn, trách nhiệm của người được giới thiệu ở nhiệm kỳ trước…, qua đó rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự khóa mới.

Hiện nay, cùng với việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ta đang chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng là chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu; nếu chọn đúng người thì đất nước phát triển, nhân dân được nhờ. Trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương là phải làm việc này cho tốt.

Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng, thời gian tới, cần tập trung tuyên truyền các hoạt động quan trọng tại địa phương, đơn vị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nội dung tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; giải pháp vừa ổn định và phát triển kinh tế – xã hội vừa phòng, chống dịch COVID-19; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; công tác phòng, chống thiên tai…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *