Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội

Công an xã Khánh Hội thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân.

Ông Nguyễn Minh Đặng, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện U Minh, cho biết: Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành trong huyện tổ chức nhiều đợt tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, từng bước đưa pháp luật đi vào thực tiễn cuộc sống, thông qua các cuộc hòa giải, các cuộc họp ấp, khóm, các cuộc sinh hoạt đoàn, hội. Nội dung tuyên truyền: Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật An ninh mạng, Luật Quy hoạch, phối hợp với Đài Truyền thanh mở chuyên mục Pháp luật và Đời sống, định kỳ 2 lần/ tháng. Ngoài ra Phòng Tư pháp phát hành trang tin “Pháp luật và đời sống”.

Ông Dư Phi Thường, Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch xã Nguyễn Phích: “Toàn xã có 21 tủ sách pháp luật, bình quân có 35 đầu sách/ tủ đặt tại UBND xã và trụ sở sinh hoạt ấp văn hóa. Việc trang bị tủ sách pháp luật đã kịp thời cung cấp thông tin pháp luật, đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện”.

Ông Huỳnh Góp Công, Trưởng ban Nhân dân Ấp 10 (xã Nguyễn Phích) thông tin: “Công tác tuyên truyền thông qua hoạt động hòa giải cơ sở cũng được các cấp, các ngành và địa phương thực hiện hiệu quả, góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội…”.

Trong năm 2018, ban tư pháp các xã, thị trấn tiếp nhận 340 vụ việc yêu cầu của công dân, chủ yếu tranh chấp về dân sự; hòa giải thành 277 vụ việc, không thành 63 vụ việc… Bên cạnh đó, việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng hương ước, quy ước cũng được quan tâm triển khai có hiệu quả.

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tuy được quan tâm thực hiện nhưng chưa thật sự sâu, rộng trong dân, trình độ và kỹ năng truyền đạt của các báo cáo viên, tuyên truyền viên còn có mặt hạn chế. Việc khai thác tủ sách pháp luật ở một số nơi chưa thật sự mang lại hiểu quả, ý thức tìm hiểu pháp luật của một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa cao, số lượt người tham gia khai thác tủ sách pháp luật còn ít. Chế độ chi thù lao cho hòa giải cơ sở có một số đơn vị xã chi chưa đầy đủ và kịp thời theo quy định.

Ông Nguyễn Minh Đặng cho biết thêm: “Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân, trong năm 2018, tình hình an ninh trật tự, tội phạm tệ nạn xã hội giảm hơn trước. Năm 2019, Phòng Tư pháp huyện tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được ban hành, chú trọng đến các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân; các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; an toàn giao thông; tiếp tục củng cố tủ sách pháp luật trong huyện, duy trì và nâng cao chất lượng trang tin Pháp luật và Đời sống…”.

Với việc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện sẽ được nâng lên, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh có hiệu quả hành vi phạm tội và hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, giữ gìn an ninh trật tự, ổn định chính trị xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *